Levensgevaarlijk speelgoed Bol.com - reactie Ministerie Economische Zaken en Klimaat

21032022 ministerie van EZ.png

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft gereageerd op de uitzending van maandag 21 maart 2022 over Bol.com. Je kunt de reactie hier lezen.

Er speelt veel op het terrein van de digitale consument en online marktplaatsen. Online verkoopkanalen zijn vaak internationaal, daarom zet Nederland zich op Europees niveau in voor duidelijke regels en een goede bescherming van de consument. In dat kader zijn er allerlei ontwikkelingen:  

De Tweede Kamer heeft vorige week (als hamerstuk) een wetsvoorstel van de minister van EZK aangenomen waarin de verantwoordelijkheidsverdeling tussen online marktplaatsen en handelaren een belangrijk onderdeel is. Bovendien regelt dit wetsvoorstel dat ten aanzien van duidelijkheid over met wie de consument precies zaken doet, dit vooraf helder aangegeven moet zijn voor de consument. Deze wetgeving ligt dus nu bij de Eerste Kamer. Zodra de Eerste Kamer akkoord gaat, is het wetsvoorstel van kracht. Streven is dat deze regels per eind mei dit jaar in de gehele EU gelden en ook grensoverschrijdend worden gehandhaafd door bijvoorbeeld de ACM aangezien veel platforms en handelaren in meerdere EU-landen actief zijn. Een toelichting valt hier te lezen.

Voor wat betreft productveiligheid zijn er ook diverse ontwikkelingen. Allereerst is onlangs aangekondigd dat IoT-apparaten (routers, beveiligingscamera’s, slimme thermostaten, koelkasten, verlichting, deurbellen, speelgoed en babyfoons etc.) vanaf 2024 aan minimumeisen moeten voldoen op het gebied van digitale veiligheid. Producten die hier niet aan voldoen zijn vanaf medio 2024 op de gehele EU-markt verboden. Verder wordt op dit moment in Brussel onderhandeld over de nieuwe algemene productveiligheidregelgeving, wat als vangnet fungeert voor producten waar geen specifieke (Europees geharmoniseerde) regels voor bestaan. Hierbij krijgen online marktplaatsen ook een rol in relatie tot productveiligheid.