Loondienst eigenlijk beter voor helft opdrachten zelfstandigen

200615 zelfstandige bijgewerkt.jpg

Bijna de helft van opdrachten van zelfstandigen zonder personeel die onderdeel waren van een test van het ministerie van Sociale Zaken, vraagt eigenlijk om een arbeidsovereenkomst. Dat blijkt uit de eerste resultaten van een proef met een 'webmodule', die werkgevers kunnen gebruiken om te checken of de zzp-constructie wel terecht is.

De vraag of zzp'ers voor veel bedrijven eigenlijk als werknemer werken, houdt de politiek al lang bezig. Opdrachtgevers hoeven voor zzp'ers namelijk geen loonbelasting en werknemersverzekeringspremies te betalen, wel aan werknemers. De overheid test een webmodule dat werkgevers uitkomst moet bieden of iemand inderdaad als zzp'er een opdracht uitvoert, of eigenlijk het werk van iemand in loondienst verricht. Werkgevers zullen vragenlijsten over de opdrachten kunnen invullen. 

Een vierde legitiem

Experts van de overheid en externe deskundigen analyseerden 84 van de vragenlijsten in testfase. Die zijn niet per definitie representatief, benadrukt minister van Werkgelegenheid Wouter Koolmees. Uit die eerste analyse bleek dat voor 48 procent van de opdrachten een arbeidscontract beter geschikt was. In 25 procent van de gevallen was de opdracht 'legitiem': de zzp'ers zouden een opdrachtgeversverklaring kunnen krijgen. Voor 27 procent van de opdrachten kon er geen uitsluitsel gegeven worden.

'Het is zonder meer zorgwekkend dat in bijna de helft van de geanalyseerde opdrachten waarschijnlijk ten onrechte buiten dienstbetrekking wordt gewerkt', zegt Koolmees. Het gaat uitsluitend over opdrachten om arbeid te verrichten. Bij zzp'ers die hun producten aan een bedrijf verkopen is van een verkapt dienstverband vrijwel nooit sprake. 

Webmodule nog niet klaar

De webmodule wordt dit najaar in afgeslankte versie opengesteld voor alle bedrijven. Die moet uiteindelijk aan 'een groot deel van de opdrachtgevers' meer duidelijkheid bieden over de overeenkomst die ze met een zelfstandige hebben gesloten: gaat het om verkapt dienstverband, huren ze terecht een zzp'er in of kan er geen uitsluitsel gegeven worden. 'Er zal altijd sprake blijven van een foutmarge, maar die is naar de mening van het kabinet aanvaardbaar', aldus Koolmees. 'Maar de uitkomst van de webmodule heeft nog geen juridische status', benadrukt de bewindsman.