Louche parkeerbedrijven op Schiphol - reactie gemeente Haarlemmermeer

20191024_haarlemmermeerlogo.png

Naar aanleiding van het Radar-item over louche parkeerbedrijven op Schiphol is de gemeente Haarlemmermeer met de volgende reactie gekomen:

Quote burgemeester Marianne Schuurmans

Burgemeester Marianne Schuurmans: 'Er zit veel kaf tussen het koren, bedrijven die hun afspraken niet nakomen, die honderden kilometers met de auto’s rijden of ernstige schade aan auto’s veroorzaken, soms zelfs doelbewust. In september verdween zelfs een eigenaar van een valet parkingbedrijf met de noorderzon. Mensen die net terugkomen van vakantie staan zo voor een bijzonder onaangename verrassing. Het is nu herfstvakantie en over 2 maanden is het kerst. Ik wil daarom nogmaals op het hart drukken om goed op te letten met wie je in zee gaat. Wees je bewust van de risico’s.'

Statement

Er zijn veel klachten over malafide valet parkingbedrijven, maar het gaat daarbij niet altijd om strafbare feiten. De gemeente Haarlemmermeer raadt gedupeerde klanten echter aan om hun klachten altijd te melden bij de Koninklijke Marechaussee op Schiphol of de politie in Haarlemmermeer. Gedupeerden kunnen ook altijd aangifte doen. In overleg met het OM wordt gekeken of er strafvervolging kan plaatsvinden.
Daarnaast kan de gedupeerde het betreffend bedrijf zelf aanklagen als er sprake is van contractbreuk.

Naast de vele klachten van mensen die hun auto veilig achter dachten te laten, is er ook sprake van parkeeroverlast voor inwoners en bedrijven. Daar komt bij dat door het halen en brengen van de auto’s bij de Vertrekpassage van Schiphol regelmatig chaotische en verkeersonveilige situaties ontstaan. Op deze locatie mag alleen worden gestopt om mensen in of uit te laten stappen, er mag niet geparkeerd worden. De handhavers van de gemeente Haarlemmermeer en Schiphol treden hier daarom streng op tegen verkeersovertredingen zoals parkeren.

Als laatste valt het parkeren van auto's door valet parkingbedrijven onder bedrijfsmatig parkeren. Dat mag niet overal. De gemeente controleert daarom locaties waar veel lang geparkeerde auto's staan. Via deze controles is het soms mogelijk valet parkingbedrijven aan te pakken.

Toelichting strafbare feiten

Bij oneigenlijk gebruik van de auto is niet altijd sprake van een strafbaar feit, zeker als niet expliciet staat beschreven hoeveel kilometers er gereden mag worden. Het is dus heel belangrijk dat men zich goed verdiept in de overeenkomst die men afsluit en dat men goed in de gaten houdt aan wie men uiteindelijk de auto overdraagt. De bestuurder / eigenaar van de auto geeft namelijk zelf toestemming voor het gebruik van de auto. Als er geen expliciete afspraken zijn over het aantal kilometers dat het valet parkingbedrijf mag rijden, gaat het niet om joyriding en aangezien de auto weer wordt teruggegeven, is er ook geen sprake van verduistering.