'Maak hypotheekregels soepeler'

Het kabinet en de sociale partners koersen af op een conflict over de woningmarkt. Volgens De Telegraaf willen werkgevers en werknemers dat de hypotheekregels flink worden versoepeld en de huurplannen aangepast.

'Het is geen goed akkoord. Er is onderhandeld met de blik op de overheidsfinanciën en te weinig op de reële economie. Als je de regels strikt toepast, vermoord je een bedrijfstak', zegt een anonieme bron in de krant. De kwesties zouden woensdag worden besproken bij het 'kennismakingsoverleg' van de sociale partners met de top van het kabinet.

Vanuit de sociale partners wordt aangedrongen om de verplichte aflossing voor nieuwe hypotheken te beperken tot 50 procent. Verder zou de in het regeerakkoord vastgelegde maximale huur van 4,5 procent van de WOZ-waarde moeten worden aangepast.

Bron: ANP