background branding

Mag je een papiercontainer van de gemeente weigeren?

Steeds meer gemeenten gaan over op omgekeerd inzamelen van afval. Daarbij ben je dus zelf verantwoordelijk voor het scheiden van je afval. Een nobel streven, maar het gevolg is een extra container en daar zit niet iedereen op te wachten. Mag je zo'n container weigeren?
 

We kennen in Nederland een groene container voor gft-afval, een zwarte voor restafval, een container voor oud papier en een pmd-container voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons. Het doel van deze containers heet 'omgekeerd inzamelen'. Burgers scheiden zelf hun afval, in plaats van de gemeente. Niet alle gemeenten hanteren een beleid dat inwoners vier containers op de oprit hebben staan.

Ongevraagd een papiercontainer

Dini Deinum woont in Alkmaar en kreeg een brief van de gemeente dat ze over twee weken een papiercontainer van 240 liter geleverd krijgt. Ze heeft er niet om gevraagd. Inmiddels staat de container op de stoep voor haar huis. 'Wij willen de container niet en we gaan er geen gebruik van maken. We verzamelen al meer dan vijftig jaar oud papier in voor de kaatsvereniging. Ons oud papier brengen we naar een centraal inzamelpunt. Door middel van subsidie krijgt de kaatsvereniging zo een beetje extra geld. Nu worden we gedwongen alles in blauwe containers te stoppen.'

'Wennen' aan de container

De familie Deinum zoekt contact met de gemeente en geeft aan geen papiercontainer te willen, aangezien ze er toch geen gebruik van gaan maken. De gemeente zegt dat er besloten is om iedereen een container te geven en dat burgers na een 'wenperiode' van drie maanden contact kunnen opnemen om de container weer op te laten halen. Dini Deinum zegt dat ze geen drie maanden gaat 'wennen' aan de container en hem laat staan op de stoep. 'We hebben er ook geen ruimte voor in onze kleine tuin.'

'Je mag de container weigeren'

Advocaat Caspar Janssens van Kneppelhout & Korthals Advocaten zegt dat je de container gewoon mag weigeren. 'Er is geen enkele wettelijke verplichting om met zo'n container te worden opgescheept. Sterker nog: er is geen enkele wettelijke verplichting om een blauwe container te gebruiken om oud papier in aan te bieden. Dit is het schoolvoorbeeld van een paar overijverige ambtenaren.'

Ongevraagde zending

De gemeente wil dat Dini de container zo snel mogelijk op haar eigen terrein zet, maar dat hoeft ze volgens Janssens niet te doen. 'Dini hoeft hem echt niet op haar eigen terrein te zetten. Volgens mij is het zomaar op straat neerzetten van spullen een vorm van milieuvervuiling en zou de gemeente die containers helemaal niet zomaar lukraak op straat mogen neerzetten.' Hij zegt dat er sprake is van een 'ongevraagde zending'. 'In de wet is ook geregeld dat je eigenaar wordt van ongevraagd opgestuurde spullen. Dat betekent dat Dini de container, volgens Janssens, dus ook mag verkopen of weggeven.'

Wat kan je doen?

Aangezien de gemeente de container ongevraagd heeft geplaatst, moet de gemeente deze ook zelf ophalen. Je kan de container ook zelf terugbrengen. De gemeente moet de container dan accepteren. Janssens: 'als de gemeente dat niet doet zou ik die container lekker bij de gemeente voor de deur laten staan'.

Reactie gemeente Alkmaar

Radar heeft de gemeente Alkmaar gevraagd om een reactie, maar die wil niet reageren in de uitzending. De volledige reactie van de gemeente is hier te lezen. De gemeente spreekt hierin over een speeltuin, maar dit is niet het goede doel waarvoor de familie Deinum oud papier inzamelt.

Afval scheiden is belangrijk én lastig: waar hoort die lege chipszak?