Mag je een röntgenfoto bij de tandarts weigeren?

rontgenfoto6-11-2020.jpg

Tandartsen willen regelmatig röntgenfoto's maken van je gebit. Bij het maken van een röntgenfoto wordt straling gebruikt. Hoewel de hoeveelheid straling die door tandartsen gebruikt wordt heel klein is, zou het wel schadelijke gevolgen voor je gezondheid kunnen hebben. Mag je het maken van een röntgenfoto bij de tandarts daarom weigeren? Dokters van Morgen spreekt erover met Richard Kohsiek, tandarts in Bunschoten-Spakenburg en bestuurslid van de KNMT, de beroepsvereniging voor tandartsen, mka-chirurgen en orthodontisten.

'Röntgenopnamen bieden informatie over de situatie van het gebit van de patiënt die niet op een andere manier verkregen kan worden', legt Kohsiek uit. 'Mondzorgverleners kunnen niet alles in je mond zien. Het verloop van het bot tussen je tanden en kiezen en de ligging van je wortels zijn bijvoorbeeld niet zichtbaar. Daarom willen tandartsen op gezette tijden een röntgenfoto maken.'

Toestemming van de patiënt nodig

Tandartsen kunnen patiënten niet verplichten om een röntgenfoto te laten maken. 'Tandartsen hebben toestemming van de patiënt nodig om een röntgenopname te laten maken. Wel kan het zo zijn dat als de patiënt het maken van een röntgenfoto weigert, de mondzorgverlener geen goede diagnose kan stellen en geen behandeling kan uitvoeren', verduidelijkt Kohsiek.

Volgens hem moeten tandartsen constant afwegen of het nodig is om een röntgenfoto te laten maken of dat in de mond van de patiënt kijken al genoeg informatie verschaft om een diagnose te stellen. 

Strikte richtlijnen voor tandartsen

In 2018 is de stralingswetgeving aangepast. De KNMT is daarna gekomen met een nieuwe richtlijn voor tandheelkundige radiologie. Met deze richtlijn hoopt de beroepsvereniging dat de veiligheid en effectiviteit van het gebruik van radiologie gewaarborgd blijft.

Belangrijke bepalingen uit de richtlijn zijn onder meer dat röntgenopnames pas gemaakt mogen worden, nadat er in de mond van de patiënt gekeken is en dat patiënten geïnformeerd moeten worden waarom een röntgenfoto gemaakt moet worden. 

'Röntgenfoto's leveren praktijken geen extra inkomsten op'

Kohsiek ontkent met klem dat het maken van röntgenfoto's een verdienmodel is voor tandartspraktijken. 'In de mondzorgklinieken wordt gewerkt met een door de overheid vastgestelde lijst met verrichtingen. Aan elke verrichting is een prijs gekoppeld. Alle verrichtingen tezamen vormen de inkomsten van een praktijk. Het maken van röntgenfoto's levert dus inkomsten op voor een praktijk, maar het verwijderen van tandsteen bijvoorbeeld ook.' 

'Een plaatje vertelt meer dan een verhaal'

Kohsiek adviseert patiënten om in contact te blijven met hun tandarts en te vragen waarom er een foto moet worden gemaakt. 'Kijk vervolgens ook samen naar de foto. Een plaatje kan namelijk meer vertellen dan een verhaal.'