background branding

Mantelzorger van demente raakt overbelast

Mantelzorgers van dementen raken overbelast. De helft voelt zich zwaar belast en meer dan 10 procent zegt zeer zwaar belast of zelfs overbelast te zijn. Dat blijkt uit de tweejaarlijkse Dementiemonitor Mantelzorg van Alzheimer Nederland waar het AD over schrijft.

Ruim 3000 mantelzorgers hebben meegedaan aan het onderzoek dat dinsdag verschijnt. Veel van hen vinden het werk niet alleen lichamelijk zwaar, maar vooral ook emotioneel. Gemiddeld besteden mantelzorgers 20 uur per week aan de zorg voor hun naaste.Situatie 'laat nooit los'

De meeste van deze mantelzorgers komen weinig aan hun eigen leven toe en zijn voortdurend bezig met de situatie van degene voor wie ze zorgen. Dat geven mantelzorgers zelf aan in onderzoek van het Nivel en Alzheimer Nederland.

Het onderzoeksinstituut vroeg 3300 mantelzorgers naar hun ervaringen. Van die groep geeft 70 procent aan erg onder druk te staan door de ziekte van hun naaste. Een grote meerderheid (85 procent) is het eens met de stelling 'de situatie van mijn naaste laat mij nooit los'.Druk neemt toe

Volgens Alzheimer Nederland zal de druk alleen maar toenemen. 'Het beleid is erop gericht dat mensen langer thuis blijven wonen', aldus onderzoeker Wendy Werkman. Dementen mogen pas naar een zorginstelling als het echt niet meer gaat, waardoor het werk van mantelzorgers zwaarder wordt.

In Nederland zijn momenteel 300.000 mantelzorgers en 264.000 demente mensen. Ongeveer 70 procent van hen woont nog thuis.

Bron: ANP MediaWatch / Algemeen Dagblad