Mantelzorgers ervaren te hoge tijdsdruk

mantelzorg-werkdruk-13022019.jpg

Veel werkende mantelzorgers zijn ontevreden met hun leven en ervaren een te hoge tijdsdruk bij de zorg voor een ziek familielid. Vooral mensen die hier wekelijks acht uur of langer mee bezig zijn hebben daar last van, concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau in een onderzoek.

Ongeveer 400.000 werkenden in Nederland geven intensief hulp aan hun zieke naaste. Gemiddeld werken zij 31 uur per week en helpen zij ook nog eens 21 uur.

Toch vindt ruim 70 procent van alle werkende mantelzorgers arbeid en mantelzorg goed te combineren. Naar schatting zijn er in Nederland bijna 2 miljoen werkenden die ook mantelzorg geven.

Het onderzoek is gebaseerd op een enquête onder ruim 3800 werkenden.

Veel mantelzorgers onwetend over formele regelingen

Vakbonden CNV en FNV vinden het hoog tijd dat mantelzorgers hun mantelzorgtaken bespreekbaar maken op de werkvloer. 'Veel mantelzorgers nemen nu vakantiedagen op in plaats van zorgverlof of melden zich ziek', aldus het CNV. Volgens de CNV is het belangrijk dat werknemers weten dat er al veel regelingen zijn. Nu zou 54 procent van de werknemers niet weten of er formele regelingen op het werk zijn voor mantelzorg, zo blijkt volgens de bond uit recent onderzoek dat Maurice de Hond in opdracht van CNV uitvoerde. Slechts 16 procent zou de wettelijke regelingen kennen.

De FNV wil dat langdurend zorgverlof niet langer onbetaald is. 'Wanneer de regering van burgers verwacht dat zij meer zorgtaken op zich nemen, moet de overheid daar iets tegenoverstellen', aldus de vakbond.

Cijfers over mantelzorg

Nederland kent 3,1 miljoen mantelzorgers. Veel mantelzorg is 'onzichtbaar' omdat ouderen zorgen voor hun partner. Mantelzorg is niet verplicht en onbetaald. Hoeveel mantelzorgers zijn er in Nederland? Meer hierover lees je op Zorg.nu

Mantelzorg in Nederland

Bron: ANP