background branding

Mbo onvoldoende voorbereid op veranderingen arbeidsmarkt

mbo-arbeidsmarkt-060917.jpg

Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) speelt onvoldoende in op de veranderingen die zich voordoen op de arbeidsmarkt, blijkt uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Volgens de onderzoekers hebben mbo'ers in de toekomst niet genoeg aan alleen vakonderwijs om goed te kunnen functioneren. Voor een blijvende inzetbaarheid is meer aandacht nodig voor probleemoplossend en kritisch denken, maar ook voor sociale vaardigheden. Het SCP stelt ook dat er nu te veel aandacht uitgaat naar de ondersteunende vakken taal en rekenen.

Door de snelle technologische ontwikkelingen en verdergaande digitalisering kunnen banen in rap tempo verdwijnen of veranderen van inhoud. Het mbo kan hier beter op inspelen door meer samenwerking te zoeken met het bedrijfsleven en andere kennisinstellingen.

Volgens het Planbureau maakt meer dan de helft van de mbo-studenten zich zorgen over hun toekomst. Het meest of ze straks wel een baan kunnen vinden, werk kunnen behouden, of genoeg kunnen verdienen. Daarom willen veel mbo'ers verder leren in het hbo.

Voorzitter van de MBO Raad Ton Heerts vindt het opvallend dat met name oud-studenten aangeven dat zij naast vakkennis en vakvaardigheden ook sociaal-emotionele vaardigheden nodig hebben. 'Heel belangrijk dat zij aangeven dat het mbo een belangrijke rol heeft in een leven lang ontwikkelen. Die rol willen we ook graag verder kunnen vormgeven. Onze arbeidsmarkt en samenleving veranderen snel en bijna de helft van onze beroepsbevolking heeft een mbo-diploma', zegt hij.

Het mbo in Nederland telt ongeveer 480.000 leerlingen

Bron: ANP/ SCP

Radar maakte vorig jaar een documentaire over beroepsonderwijs. Antoinette Hertsenberg onderzoekt het slechte imago van het vmbo en gaat in gesprek met minister Bussemaker over het onderwijssysteem in Nederland.Klik hier om de documentaire terug te kijken.