Medewerkers jeugdzorg ontevreden over belofte Minister van Volksgezondheid

jeugdzorg-280519.jpg

Medewerkers in de jeugdzorg broeden op acties, dat zegt vakbond FNV. De bond kan de geste van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid), die beloofde 420 miljoen euro extra uit te trekken voor de jeugdzorg dit jaar, niet waarderen. 

Ten eerste is het extra geld volgens FNV bij lange na niet genoeg om de gaten te vullen. Ook is er te weinig oog voor de medewerkers. FNV had De Jonge eerder een ultimatum gestuurd. Naast structureel 750 miljoen euro extra voor de jeugdzorg zou er ook 200 miljoen euro gereserveerd moeten worden om de leegloop wat betreft personeel tegen te gaan.

FNV wacht beweging vanuit ministerie af

Na een eerdere ontmoeting had de minister volgens FNV beloofd om een brief te sturen. Die heeft de bond nooit gekregen. Dat FNV nu de aankondiging wederom via andere kanalen moet vernemen, is volgens de bond tekenend voor de wijze waarop het ministerie met bonden en werknemers omgaat.

FNV houdt daarom vast aan de datum van 1 juni, wanneer het ultimatum afloopt. Komt er geen beweging vanuit het ministerie dan worden acties voorbereid.

Lees ook: Miljoenen extra voor tegengaan van tekorten in jeugdzorg

Bron: ANP