background branding

Medicijnresten in drinkwater, wat zijn de risico's?

Medicijnresten in het oppervlaktewater nemen toe. We lozen heel wat medicijnafval door de wc en door het afvoerputje.

Zo'n 90% van alle medicijnresten wordt geloosd door huishoudens. Het overige deel komt van zorginstellingen en ziekenhuizen. Ook resten van diergeneesmiddelen dragen een beetje bij. Bovendien kom er via rivieren en kanalen uit het buitenland medicijnresten in ons oppervlaktewater. Ons drinkwater wordt uit oppervlakte- (35%) en grondwater (65%) gezuiverd en onttrokken.

Wat voor resten zitten er precies in het drinkwater?

Hoeveel medicijnresten er precies in ons oppervlakte – en drinkwater voorkomen, is niet helemaal duidelijk. Van de 2000 werkzame stoffen zijn er maar zo’n 80 geïnventariseerd. Van een aantal stoffen is bekend dat de veilige concentratie overschreden wordt.

Milieukundig onderzoeker Dr. Rik Oldenkamp deed aan de Radboud Universiteit onderzoek naar de toename van 2 medicijnen in drinkwater. Uit zijn onderzoek blijkt dat er wereldwijd een forse toename is van deze medicijnresten in ons oppervlaktewater ten opzichte van de laatste keer dat dit gemeten is in 1995. De medicijnresten waar Oldenkamp naar onderzoek naar deed, zijn: carbamazepine (een anti-epilepticum) en ciprofloxacine (een antibioticum).  Carbamazepine verdwijnt niet snel uit het milieu en van dit middel is bekend dat het effecten kan hebben op het gedrag van vissen en schaaldieren.

65% van alle medicijnresten kán gezuiverd worden

Zonder extra maatregelen kan 65% van alle medicijnresten gezuiverd worden. Er zijn extra pilot-onderzoeken opgestart om het water te zuiveren, bijvoorbeeld in het gebied Aa en Maas.

Het zuiveren van het water is niet alleen voor het milieu belangrijk. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) schrijft in 2016: 'De huidige biologische waterzuivering leidt niet tot complete verwijdering van stoffen maar produceert een breed scala aan afbraakproducten die nog steeds een biologische werking kunnen hebben. Sommige producten worden in drinkwater aangetroffen.'

Lees meer in het rapport van de RIVM.

Er bestaan geen wettelijk normen voor geneesmiddelen in drinkwater of drinkwaterbronnen. De ChristenUnie en D66 hebben hier herhaaldelijk vragen over gesteld.

Lees de reacties van de partijen hier

Lees de reactie van het RIVM (in vraag-antwoord-vorm) hier

Forumreacties

29
  • Door Radar

Bij elke slok kraanwater die je drinkt een beetje antibiotica binnen krijgen. Klinkt gek, toch is het de realiteit. Medicijnresten in ons oppervlaktewater nemen in rap tempo toe terwijl wettelijke normen ontbreken. Wat zijn de risico’s? Bekijk de uitzending van 1 april 2019 terug.

  • Door Komkommertijd

Als ik de €385,- wil uitsparen moet ik wel erg veel kraan water drinken! Ik noem de gevonden waarde meer Homeopathie.

  • Door Karel Thieme

In de RADAR-uitzending van 1 april werd gemeld, en dat was helaas allesbehalve een grap, dat er in ons oppervlaktewater steeds meer restanten van medicijnen gevonden worden. Een opvallend statement waar specifiek aandacht aan werd gegeven was: Normen voor drinkwater quote Er bestaan geen wettelijke normen voor geneesmiddelen in drinkwater of drinkwaterbronnen unquote Gelukkig zuiver ik thuis, al 38 jaar, het reguliere Papendrechts leidingwater door middel van omgekeerde osmose. Daarmee worden niet alleen medicijnresten verwijdert, maar ook 95-99% van restanten van tal van onwenselijke stoffen; zoals pesticiden, hormonen, nanoplastics en chemicaliën (óók Genx/PFOA/perfluorverbindingen). Water zuiveren door middel van omgekeerde osmose wordt nu door waterleidingbedrijven (OASEN) ook toegepast c.q. gaat toegepast worden door. Dat is op zich goed nieuws , maar... het is voor de waterleidingbedrijven niet mogelijk om 100% omgekeerde osmose-water te leveren. Daar zijn verschillende redenen voor; enerzijds vanwege de enorme benodigde capaciteit, het zou enorme investering en mega-installaties vragen. Anderzijds is het niet logisch is om 100% omgekeerde osmose-consumptiewater te leveren, terwijl vervolgens 98% van dit zeer zuivere kwalitatief hoogwaardige water zou gebruikt worden voor het doorspoelen van toilet, douchen en schoonmaaktoepassingen. Tenslotte is het ook praktisch niet mogelijk om 100% omgekeerde osmose-water te leveren want het goed functioneren/schoonhouden van het buizenstelsel vraagt om een bepaalde hoeveelheid calcium in het water. Omwille van het behoud van het buizenstelsel 'remineraliseren' waterleidingbedrijven het water dat zij gezuiverd hebben door middel van omgekeerde osmose. De mythe is vervolgens dat wij mineralen nodig hebben uit water voor onze gezondheid, maar mineralen halen wij niet uit water maar uit gezonde voeding. Voo wie hieraan twijfel; hier is in ruime mate wetenschappelijk onderbouwing voor. Het zuivere omgekeerde osmose-water houdt mij gezond, dranken en voedsel die er ermee bereid worden zijn beduidend beter van smaak, bloemen staan langer en de levensduur van kostbare apparatuur, zoals een espresso-apparaaat, wordt aanmerkelijk verlengd. Voor het goede begrip; de omgekeerde osmose-(thuis)apparatuur produceert ruim voldoende zuiver water voor alle consumptieve toepassingen. Het is niet bedoeld voor het hele huis; douche, toilet, wasmachine, vaatwasmachine etc. In de loop van vier decennia is omgekeerde osmose-apparatuur, ontwikkeld voor de ruimtevaart, alsmaar verbeterd, compacter en betaalbaarder geworden. In 1981 kostte en dergelijke installatie nog 900 gulden, nu is dat enkele honderden euro's en komen de kosten omgerekend neer op enkele dubbeltjes per dag. Besparingen (geen flessen/pakken water meer, geen anti-kalk-tabletten meer in espressomachines en langere levensduur) niet meegerekend. Wat ook een groot voordeel is van water zuiveren door middel van omgekeerde osmose is dat het water -tromend uit een apart zuiver water-kraantje of driewegkraan komt. Dus ook een gesjouw meer met, voor het milieu belastende, plastic flessen met bron-/mineraalwater. Het omgekeerde osmose water is qua zuiverheid te vergelijken met de zuiverste soorten berg- en bronwater, maar dsn gewoon uit een kraan(tje). Beste Radar, a.u.b. onderzoek het, vraag het gebruikers. In 2011 mocht ik als thee-expert een bijdrage leveren aan RADAR i.v.m. een groene thee-test. Daar 99% van thee bestaat uit water, speelde water toen ook een cruciale rol. In mijn leven ben ik 'getransformeerd' van een theeproever die leerde over het belang van water in een zuiver water-ambassadeur met kennis van thee. Het belang van zuiver water, de beschikbaarheid van echt zuiver water voor iedereen, overstijgt alles. Met hart en ziel zet ik me hier dan ook graag voor in. Einde deel 1 van deze reactie (i.v.m. maximaal aantal tekens)