background branding

Medicijnverspilling – Reactie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Logo_min_VWS.jpg

De Nederlandse overheid heeft gereageerd op de uitzending van Radar van 14 september 2020 over de verspilling van medicijnen. Wat denkt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hiervan?

'Medicijnen die over de datum zijn moeten worden ingeleverd bij de apotheek zodat ze op correcte wijze verwerkt kunnen worden, omdat bij nagenoeg alle medicijnen opnieuw uitgeven niet veilig of heel veel duurder is.

  • Medicijnen worden internationaal geproduceerd voor grote groepen gebruikers, dat scheelt in de kosten voor de patiënt. De dosering en verpakkingsgrootte passen daardoor niet altijd met de Nederlandse voorschrijfgewoontes of individuele behoeftes. Het is duurder om de verpakkingen aan te passen, dus verspilling van medicijnen komt daarom soms voor. 
  • Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft al jaren aandacht voor het voorkomen van verspilling in de zorg. Op dit moment hebben alle geneesmiddelenfabrikanten, groothandels en apothekers de Green Deal Zorg ondertekend. Samen hebben deze partijen ook een plan genaamd ‘Duurzaam Verpakken’ opgesteld tot 2022 om te komen tot minder verspilling van verpakkingen van geneesmiddelen. Het ministerie van VWS ondersteunt ook financieel het programma ‘Farmabuddy’ van apothekers. In dit programma krijgen apothekers voorlichting over medicijnverspilling bij patiënten in de laatste levensfase. In deze laatste levensfase wordt namelijk vaak veel medicatie gebruikt.
  • Het verantwoord voorschrijven, afleveren en gebruiken van medicijnen blijft maatwerk voor arts, apotheker en patiënt zelf.'