background branding

Medicijnverspilling – Reactie politieke partijen

6 partijen samen.png

De verschillende Nederlandse partijen hebben gereageerd op de uitzending van Radar van 14 september over verspilling van medicijnen. Wat vinden politieke partijen ervan?

Reactie van PvdA

'Er worden nog altijd te veel medicijnen ongebruikt vernietigd. Dat moet anders.  Er moet zuinig met geneesmiddelen worden omgegaan en dit kunnen we niet alleen aan de sector zelf overlaten. Daarom moeten extra maatregelen worden genomen om verspilling tegen te gaan.'

Reactie van CU

Radar heeft geen reactie van CU ontvangen.

Reactie van SP

'Het is ontzettend wrang dat er zoveel medicijnen worden verspild en weggegooid.  Dat is slecht voor het milieu en kost ook heel veel geld, vele miljoenen. Geld dat uiteindelijk door ons als patiënt of premiebetaler moet worden opgehoest. En aan de andere kant zien we geneesmiddelentekorten.

Het onderzoek van Radar laat zien dat patiënten dit niet wenselijk vinden. De meesten brengen de medicijnen die over zijn terug naar de apotheek, zodat ze niet in de kliko belanden. Hoe komt het toch dat dit zo een hardnekkig probleem is?

Allerlei financiële belangen spelen hierin een negatieve rol. Allereerst de belangen van de farmaceutische industrie. Zij hebben er belang bij grote verpakkingen te verkopen die niet op maat zijn voor de gebruiker. Ook worden hogere doseringen geadviseerd dan in de praktijk nodig blijken te zijn, bijvoorbeeld bij dure kankermedicijnen.

Ook hebben patiënten belang bij grote hoeveelheden voorgeschreven medicijnen. Dan zijn ze minder geld kwijt aan apothekerskosten vanwege het eigen risico. Het eigen risico en eigen betalingen voor geneesmiddelen zouden moeten worden afgeschaft, zodat deze straf op ziekte verdwijnt, maar ook verspilling van geneesmiddelen wordt tegengegaan.

En dan zijn er de financiële belangen van de apothekers. Zij krijgen bijvoorbeeld alleen grote standaardverpakkingen vergoed van de zorgverzekeraar en leveren die dan aan de patiënt, met verspilling tot gevolg.

Alles begint echter met de voorschrijvende arts. Artsen schrijven te veel en in te grote hoeveelheden voor. Bij nieuwe medicijnen moet ook eerst het medicijn twee weken lang verstrekt worden om te kijken of het medicijn werkt en geen nare bijwerkingen geeft.

Voorschrijven op maat leidt tot zo min mogelijk verspilling. Dit is in lijn met de conclusie van onderzoeker Charlotte Bekker die zegt dat 40 procent van de verspilling voorkomen kan worden door voorschrijven op maat.

Verder zouden apothekers de mogelijkheid moeten krijgen van zorgverzekeraars om op maat geneesmiddelen mee te geven. Dus niet in te grote standaardverpakkingen.

Tot slot kan ook verspilling worden tegengegaan als het onderzoek naar de juiste dosering van geneesmiddelen wordt gestimuleerd. Dit kan door een nationaal onafhankelijk geneesmiddelenonderzoeksfonds op te starten dat hier onderzoek naar doet.'

Reactie van Groen Links

'Het gaat ons helaas niet lukken om hier nu op te reageren.'

Reactie van VVD

'Dit probleem van medicijnverspilling speelt helaas al vele jaren. Verspilling van medicijnen is natuurlijk zonde van al het geld. Er zijn diverse oorzaken: artsen schrijven te veel voor, artsen/apotheken geven te grote hoeveelheden ineens mee, patiënten zijn niet therapietrouw door te snel te stoppen en de pillen in de la te laten liggen. 

Er moet dus meer op maat voorgeschreven en geleverd worden. Dat kan in sommige gevallen leiden tot meer afspraken tussen arts en patiënt. En ook die kosten de maatschappij weer geld, aangezien die bij de zorgverzekeraar gedeclareerd worden. Het is dus kiezen tussen twee kwaden.

Eigenlijk wil je dat patiënten de precieze hoeveelheid voorgeschreven krijgen, maar dan moeten ze dus vaker bij hun apotheek langs. Daarom is het van belang dat ook de patiënt goed aangeeft wat hij of zij aan medicijnen gebruikt.

En het is ook de verantwoordelijkheid van de apotheker om niet zomaar een hoeveelheid mee te geven: vraag door aan de patiënt of het wel nodig is. Dat kost een paar extra minuten tijd, maar gaat een hoop verspilling tegen.'

Reactie van CDA

'De CDA wil een betere maatvoering en daar moeten Zorgverzekeraars ook ruimte voor gaan geven:

  • Overbodige behandelingen tegengaan, bv. door met een biomarker eerst te kijken (bij oncologische medicijnen) of deze effectief zal zijn bij patiënt; zie motie Van den Berg (bijgevoegd)
  • Tegen die achtergrond ook samen met 50+ en VVD initiatiefnota ingediend over behandeling van kanker, opdat overbodige behandelingen worden tegengegaan en mensen meer op maat geholpen worden.
  • Als mensen zelf aangeven dat ze maar drie zakjes nodig hebben, dan geen doos van tien meegeven.
  • Indien mensen een medicijn voor het eerst gaan gebruiken, dan hoeveelheid voor  bijvoorbeeld veertien dagen meegeven en niet gelijk voor drie maanden, zodat bekeken kan worden of medicijn bevalt en er geen allergische reacties zijn.
  • Beperkt houdbare medicijnen in kleinere verpakkingen maken. ik heb zelf al veel halve flesjes oordruppels teruggebracht omdat ze verlopen waren (maximaal een maand open houdbaar). Ampullen, zoals bij oogdruppels, zouden daarvoor handig zijn

Er moet ook beter naar de patiënt worden geluisterd: als deze aangeeft iets niet nodig te hebben, dan moet men niet verplicht zijn dat toch af te nemen. Tevens wil CDU een afvalbak bij iedere apotheek, zodat je niet hoeft te wachten om medicijnen terug te brengen, en duidelijkere communicatie dat medicijnen echt niet in de afvalbak terecht mogen komen.'