background branding

Medicijnverspilling – Reactie zorgverzekeraars

Logos samen zorgverzekeraars.png

Zorgverzekeringen in Nederland hebben gereageerd op de uitzending van Radar van 14 september 2020 over de verspilling van medicijnen. Wat vinden zij ervan? 

Reactie Zilveren Kruis

'Er gebeurt al veel om medicijnverspilling te voorkomen maar soms lukt dat nog onvoldoende. Daarvoor zijn meerdere partijen nodig, waaronder fabrikanten, overheid, (huis)artsen, apotheken en zorgverzekeraars.

Als Zilveren Kruis zijn we bij diverse initiatieven betrokken die helpen om medicijnverspilling tegen te gaan. Waar bijvoorbeeld onderzoek gedaan wordt naar mogelijkheden om ongebruikte medicijnen veilig terug te nemen of waar bepaalde medicijnen in kleinere verpakkingen worden gebruikt.

Aan de andere kant zien we ook dat er soms door de apotheek medicijnen voor een korte tijd worden meegegeven, terwijl vaststaat dat dit niet nodig is. Terwijl elke keer dat een verzekerde bij de apotheek komt er – buiten de kosten voor het medicijn – ook betaald moet worden voor het ophalen van het medicijn.

In onze afspraken met apothekers is daarom ook ruimte om waar nodig voor langere tijd medicijnen mee te geven en waar nodig voor een kortere periode. Hierop vinden ook controles plaats, zodat we met elkaar zowel efficiënt met medicijnen omgaan als met het premiegeld van de verzekerde.'

Reactie ZN (Zorgverzekeraars Nederland)

'Zorgverzekeraars werken aan zinnige zorg en gepast gebruik van zorg. Verzekerden betalen samen voor de zorg voor mensen die dat nodig hebben en zorgverzekeraars willen dat dat zo efficiënt mogelijk organiseren. We erkennen dus vanzelfsprekend ook het belang van duurzaam en doelmatig geneesmiddelengebruik.

Medicijnverspilling vinden wij dan ook zeer onwenselijk. Het ontstaat door verschillende oorzaken, waarvan de voornaamste belemmeringen liggen in wet- en regelgeving, logistiek en gedrag.

Het verslaan van dit ‘veelkoppige monster’ vraagt daarom een gezamenlijke aanpak van alle direct betrokken partijen; de overheid als wetgever, de industrie (juiste verpakkingsgrootte), de voorschrijvend arts (controle op bereidheid van de patiënt om het middel daadwerkelijk te gebruiken), de apotheek (voorlichting en tegengaan van verspilling bij automatische herhaalrecepten, informeren over retourmogelijkheden) en de patiënt (bewust gebruik, therapietrouw).

Zorgverzekeraars leveren hieraan op verschillende manieren zoveel mogelijk een bijdrage. Zij vinden het allereerst een goede zaak dat er wetenschappelijke onderzoek wordt gedaan naar de oorzaken van, en oplossingen voor, dit probleem.

Naar aanleiding van de uitzending van EenVandaag over het onderzoek door het Radboudumc naar medicijnverspilling hebben we contact gezocht met de betrokken hoogleraar Bart van den Bemt. We hebben afgesproken dat we elkaar waar nodig steunen in het tegengaan van verspilling. Daarnaast is Zorgverzekeraars Nederland in gesprek met de initiatiefnemers van het ‘retourenproject’ van Logistics Community Brabant.

Zorgverzekeraars faciliteren daarnaast voorlichting en begeleiding voor het tegengaan van verspilling, bijvoorbeeld door het vergoeden van medicatiereview bij de apotheek (het bespreken van het totaalpakket van medicijnen met de patiënt).

Ook de door ons vergoede baxters (weekdoseersystemen) kunnen bijdragen aan efficiënt gebruik. Als het gaat om aflevertermijnen van medicijnen moet een balans worden gezocht tussen doelmatigheid en het maken van een afweging door de arts of apotheker voor het juiste middel en de juiste dosering voor een specifieke patiënt. 

Verspilling heeft daarbij uiteraard onze aandacht. Vrijwel alle verzekeraars kiezen er bijvoorbeeld voor om dure geneesmiddelen (kosten boven de duizend euro per maand) per maand te laten afleveren bij verzekerden om verspilling te voorkomen.

Over de vergoeding van medicijnen, en over de vergoeding van uitgifte daarvan, maken individuele zorgverzekeraars en individuele apothekers eigen afspraken, binnen de kaders van het beleid van de rijksoverheid. Zorgverzekeraars Nederland verwijst naar de verzekeraars voor vragen over dit onderdeel van zorginkoop.'