background branding

Meer audio- en brailleboeken beschikbaar voor blinden

braille23.jpg

De 30 miljoen blinden en slechtzienden in de EU krijgen toegang tot meer boeken, kranten, tijdschriften en bladmuziek. Obstakels rondom het copyright van audio- en brailleboeken zijn uit de weg geruimd. De lidstaten en het Europees Parlement hebben hierover in Brussel een onderhandelingsakkoord bereikt.

Blinden en hun belangenorganisaties zullen rechthebbenden niet langer om toestemming hoeven te vragen als ze boeken of ander drukwerk willen kopiëren of verspreiden. Uitgevers worden mogelijk gecompenseerd. Lidstaten kunnen daar zelf een regeling voor opzetten.

De EU kan nu verdere stappen zetten om het verdrag van Marrakesh uit 2013 te ratificeren. Dat voorziet onder meer in het uitwisselen van leeswaar voor visueel gehandicapten met andere verdragslanden.

Het akkoord moet nog formeel worden goedgekeurd door de EU-instellingen.

Bron: ANP