Meer CO2-uitstoot door koud weer

CO2-uitstoot_23092019.jpg

De CO2-uitstoot is in het tweede kwartaal van dit jaar gestegen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Dat kwam voornamelijk door hoger gasverbruik voor verwarming, omdat het in de maanden april, mei en juni kouder was dan een jaar eerder, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De uitstoot van het broeikasgas CO2 (koolstofdioxide) steeg met 2,9 procent in het tweede kwartaal. Als de cijfers worden gecorrigeerd voor het effect van het koudere weer, dan ging de uitstoot juist met 1,3 procent omlaag.

Meestal draagt de groei van de economie ook bij aan een hogere uitstoot, en daarmee aan de klimaatverandering. In die periode groeide de economie met 1,8 procent. Dat exclusief het effect van het weer toch sprake was van een daling, kwam doordat energiebedrijven 3,8 procent minder koolstofdioxide uitstootten, door minder gebruik van steenkool.

Huishoudens verantwoordelijk voor 18 procent totale CO2-uitstoot

Huishoudens zagen hun emissies met 13 procent stijgen en waren verantwoordelijk voor 18 procent van de totale CO2-uitstoot. De transportsector was goed voor 13 procent van de CO2. De sector stootte 1,5 procent meer uit, vooral door de luchtvaart, binnenvaart en het wegvervoer.

Ook de landbouw en de industrie zagen de uitstoot licht toenemen. Deze sectoren zijn samen met de mijnbouw verantwoordelijk voor bijna een kwart van de CO2-uitstoot. De grootste vervuiler in deze indeling van het CBS zijn de energiebedrijven, met bijna een derde van de CO2-emissie.

Kabinet neemt maatregelen om broeikasgassen te verminderen

De Nederlandse overheid werd in 2015 door de rechter, in een door klimaatorganisatie Urgenda aangespannen zaak, verplicht om de uitstoot van broeikasgassen met een kwart te verminderen in 2020 in vergelijking met 1990. Dat lukt niet. De Urgenda-zaak ligt nu bij de Hoge Raad. De advocaat-generaal kwam vorige week met een zwaarwegend advies om de uitspraak in stand te laten. Het kabinet was in beroep gegaan, maar heeft wel maatregelen genomen om de doelen te halen.

Greenpeace wijst erop dat de impact van de luchtvaart nog niet eens volledig is meegenomen in de cijfers van het CBS. 'Uit deze cijfers blijkt opnieuw dat het niet snel genoeg gaat met het terugdringen van onze CO2-uitstoot.'

Bron: ANP