Meer gaslekken met mogelijk gevaar

Het aantal gaslekken met mogelijk gevaar is vorig jaar gestegen. Het gaat hier om lekken in de zogenoemde aansluitleiding, de verbinding tussen het gastransportnet en de meterkast van de afnemer. Dat blijkt uit onderzoek van toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM).

In 2013 deden zich per 10.000 afnemers gemiddeld 34 potentieel gevaarlijke lekken voor. In 2010 was dat nog 20. De stijging is voor ACM aanleiding de netbeheerders te vragen wat zij eraan gaan doen.

De toezichthouder stelde ook vast dat een groot deel van de gasstoringen (40 procent) wordt veroorzaakt door veroudering of slijtage van de netten. Vorig jaar kregen huishoudens en bedrijven vaker te maken met storingen waardoor zij verstoken bleven van gas. De gemiddelde storingstijd per afnemer steeg van 23 seconden naar iets meer dan 1 minuut.

ACM zegt de betrouwbaarheid en veiligheid van de gasnetten de komende jaren nauwgezet in de gaten te zullen houden. De toezichthouder wijst er wel op dat de netbeheerders zelf verantwoordelijk zijn voor de nodige investeringen om de veiligheid en betrouwbaarheid van hun gasnetten op peil te houden.

In 2013 hadden Nederlanders gemiddeld 23 minuten geen stroom door storingen in elektriciteitsnetten, blijkt verder uit het onderzoek. Dat is iets lager dan het gemiddelde van 25 minuten van de afgelopen jaren. Ruim een kwart van de storingen wordt veroorzaakt door graafschade.

Bron: ANP