Meer geld naar kennisoverdracht op universiteiten

kennisoverdracht.jpg

Doordat universiteiten voortdurend nieuwe onderzoeksresultaten van wetenschappers eisen, komt het overdragen van hun kennis aan studenten en de samenleving in de knel. Dat zegt minister Jet Bussemaker van Onderwijs.

Ze wil dat onderwijsprestaties belangrijker worden in de beoordeling van docenten. Universiteiten tellen te veel blanke mannen en zijn te veel gericht op onderzoek. Dat gaat ten koste van onderwijstalent, begaafde vrouwen en academici met een migratieachtergrond, aldus Bussemaker.

Geld voor vrouwelijke hoogleraren

Bussemaker trekt eenmalig 5 miljoen euro uit voor de bevordering van honderd vrouwelijke hoofddocenten tot hoogleraar. Van het professorenkorps is nu nog maar 17 procent vrouw, constateert de minister ongeduldig in een brief aan de Tweede Kamer.

Gezamenlijk actieplan

De universiteiten moeten ook een gezamenlijk actieplan opstellen om meer personeel met een migratieachtergrond aan te trekken, schrijft de minister. Ze dringt er verder op aan benoemingscommissies gevarieerder samen te stellen, omdat de vele blanke mannen in de huidige commissies vaker zouden kiezen voor een sollicitant met dezelfde achtergrond.

Quota laatste redmiddel

Bussemaker liet eerder weten dat ze voorlopig weinig voelt voor verplichte percentages vrouwelijke en allochtone docenten en hoogleraren. Ze noemde zulke quota een laatste redmiddel.

Bron: ANP