background branding

Meer geld nodig voor ambities digitale veiligheid

ambities-digitale-veiligheid15052017.jpg

Nederland is op de goede weg, maar moet meer investeren om bij te blijven op het gebied van digitale veiligheid. Ook de samenwerking tussen bedrijven en overheid kan beter.

Dat blijkt uit een nieuw onderzoek dat in opdracht van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) is uitgevoerd.

'Nederland heeft heldere visie en juiste strategieën'

Het rapport wordt dinsdag aangeboden aan Patricia Zorko, directeur Cyber Security van de NCTV. Uit de Cyber Readiness Index blijkt dat Nederland een heldere visie heeft en de juiste strategieën hanteert. Maar om die ambities waar te maken moeten er meer (financiële) middelen worden vrijgemaakt. 'Nederland blijft minder dan 0,01 procent van het bruto nationaal product uitgeven aan digitale veiligheid - aanzienlijk minder dan andere ontwikkelde landen zoals de Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Australië, Duitsland en Frankrijk.'

Centrale sturing ontbreekt

Ook het ontbreken van centrale sturing is een kwetsbaarheid. Er zijn zeker twintig instanties in Nederland die zich bezighouden met het versterken van de veiligheid op cybergebied 'maar geen enkele agentschap heeft een overkoepelende autoriteit om te verzekeren dat de nationale digitale veiligheidsstructuur wordt gerealiseerd'. Ook is het 'essentieel' om de civiel-militaire samenwerking te versnellen.

'Goede samenwerking overheid en bedrijven is belangrijk'

Uit het rapport 'blijkt duidelijk dat Nederland een mooie prestatie heeft neergezet door met bescheiden middelen stevige resultaten te boeken in het digitaal veilig houden van Nederland', stelt Zorko. 'Het rapport benadrukt hoe belangrijk goede samenwerking tussen overheid en bedrijven is om de digitale veiligheid op orde te hebben. De grootschalige ransomware-actie in heel Europa van de afgelopen dagen benadrukt dat belang nog meer.'

Bron: ANP