Meer keuze tussen vast of flexibel pensioen

klijnsma.jpg

Mensen krijgen straks meer keuze in de manier waarop zij hun opgebouwde pensioen laten uitkeren.

Ze kunnen dan tot aan hun pensioendatum kiezen voor een vast pensioen of een flexibel pensioen. Het gaat om een bepaalde groep die nu verplicht is op de pensioneringsdatum een vast pensioen te kiezen tegen de rente op dat moment.

Rentestand historisch laag

Het gaat om ongeveer 1 miljoen mensen die een pensioen opbouwen via een premie- of kapitaalovereenkomst. Omdat de rentestand nu historisch laag is, krijgen degenen met zo'n regeling die nu met pensioen gaan, de rest van hun leven ook een lager pensioen.

Wetsvoorstel

Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) wil dat veranderen zodat mensen zelf kunnen kiezen tussen een vast, een variabel pensioen of een combinatie daarvan. Ze diende daarvoor maandag een wetsvoorstel in bij de Tweede Kamer.

Vast of variabel pensioen

Als mensen kiezen voor een een vast pensioen, kiezen ze voor een vast, gegarandeerd bedrag dat ze ontvangen. Bij een variabel pensioen staat de uitkering niet vast, omdat na de pensioneringsdatum de beleggingen met het opgebouwde kapitaal deels nog doorgaan.

Risico

Dat levert wel meer risico op, want de beleggingen kunnen slecht of goed uitpakken. Klijnsma wil daarom ook regelen dat de financiële mee- en tegenvallers in de tijd gespreid kunnen worden en dat de risico's collectief kunnen worden gedeeld.

Ongewenste beleggingsrisico's voorkomen

Klijnsma wil vooral dat mensen zelf kunnen kiezen. 'Daarbij moet natuurlijk wel worden voorkomen dat er ongewenste beleggingsrisico's worden genomen waardoor de pensioenvoorziening in gevaar kan komen.'

Bron: ANP