Meer kinderen naar speciaal basisonderwijs ondanks Wet passend onderwijs

speciaal-onderwijs-05022018.jpg

Het aantal leerlingen in het speciaal basisonderwijs stijgt weer, zo blijkt uit cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) die Trouw analyseerde. Dat is opvallend, omdat het juist de bedoeling is dat kinderen met en zonder beperking zoveel mogelijk samen naar school gaan. Maar vier jaar na de invoering van de Wet passend onderwijs blijken kinderen met een beperking nog altijd grotendeels naar een aparte school te gaan.

In eerste instantie was er sprake van een afname, al ging het om zeer kleine percentages. Zo nam het aantal leerlingen in het speciaal basisonderwijs in 2014 (het eerste jaar na de Wet passend onderwijs) af met 2000. Dat kwam echter mede doordat het totale aantal basisschoolleerlingen in Nederland dat jaar daalde met ruim 20.000.

In 2017 nam het aantal kinderen in het speciaal basisonderwijs juist weer toe met bijna honderd leerlingen – terwijl het totaal aantal basisschoolleerlingen opnieuw daalde, met 13.000. In totaal gaan er ongeveer 34.000 kinderen naar speciaal basisonderwijs.

Bron: ANP MediaWatch / Trouw