background branding

Meer onderzoek naar bijwerkingen HPV-vaccin

inentingmeisje_800x628.jpg

Lareb, het centrum dat onderzoek doet naar bijwerkingen van medicijnen, gaat meer onderzoek doen naar de prik tegen baarmoederhalskanker. Het gaat om nader onderzoek naar meldingen van langdurige vermoeidheid en van (bijna) flauwvallen gecombineerd met duizeligheid. Van deze mogelijke bijwerkingen zijn meerdere meldingen binnengekomen.

De inenting tegen het het humaan papillomavirus (HPV), dat baarmoederhalskanker veroorzaakt, is sinds 2009 opgenomen in het rijksvaccinatieprogramma. Dat betekent dat het vaccin gratis is. De inenting beschermt tegen twee typen van het virus, die samen verantwoordelijk zijn voor 70 procent van de ziektegevallen. Alle meisjes vanaf twaalf jaar worden opgeroepen om de prikken tegen baarmoederhalskanker te halen. Jaarlijks lopen zeshonderd vrouwen deze ziekte op. Ongeveer 200 tot 250 patiënten overlijden.

Hartslag

Het flauwvallen met duizeligheid past bij een aandoening waarbij de hartslag heel snel omhooggaat als iemand gaat staan, zonder dat de bloeddruk daalt. Maar het is nog niet gezegd dat van deze aandoening ook echt sprake is bij de meisjes die na de inenting last kregen van deze symptomen. In het aanvullende onderzoek zullen meer vragen worden gesteld over de klachten en ook zal het Lareb gericht vragen naar klachten die passen bij het syndroom.

Bron: ANP