'Meer ouderen door medische oorzaken in de problemen op vakantie'

Ouderenvak_05092019.jpg

Meer ouderen zijn deze zomer in de problemen gekomen tijdens hun vakantie in het buitenland. Dat concludeert alarmcentrale Eurocross Assistance.

De centrale kreeg opvallend veel meldingen van 70-plussers met een medische voorgeschiedenis vanuit landen waar de medische zorg minder is dan in Nederland. 'Het opvallende bij deze groep is niet alleen dat ze afreizen naar verre landen en/of gebieden waar de medische zorg niet conform de Nederlandse standaard en soms erg beperkt is. We zien ook geregeld dat deze mensen slecht verzekerd zijn', zegt Floriana Luppino, arts bij Eurocross.

Kans op hoge kosten

'Dit kan betekenen dat zij dubbel in de problemen komen. Juist wanneer iemand een medische voorgeschiedenis heeft, is er vaak behoefte aan goede medische zorg of zelfs een eerdere terugreis naar Nederland. Dit kan vanuit het land of gebied waar zij zich bevinden lastig te regelen zijn. Wanneer zij niet goed verzekerd zijn, kunnen de kosten hiervan ook nog eens (deels) voor eigen rekening komen. En die kosten kunnen hoog oplopen.'

Evenveel telefoontjes als vorig jaar

Eurocross ontving ruim 56.000 telefoontjes. Dat is bijna evenveel als vorig jaar. In totaal werd de hulp van de alarmcentrale bijna 14.500 keer ingeroepen bij medische of technische problemen in het buitenland. De meeste medische meldingen kwamen uit Spanje, Frankrijk en Griekenland. De meeste technische meldingen vanuit Frankrijk, Duitsland en Italië.

Bron: ANP