Meer tijd voor aanpassing pgb

bef18ac5bf.jpg

Gemeenten krijgen meer lucht voor de herbeoordeling van mensen die een persoonsgebonden budget (pgb) hebben. Als ze die niet op tijd kunnen doen, dan moeten ze het bestaande budget van pgb-houders in ieder geval tot 1 mei 2016 handhaven.

Verder moet de betalingswijze via de Sociale Verzekeringsbank (SVB) simpeler worden.

Nieuwe afspraken

De gemeenten, SVB, zorgverzekeraars, de belangenorganisaties Per Saldo en BVKZ, de ministeries van Sociale Zaken en Volksgezondheid zijn dit overeengekomen tijdens overleg over nieuwe afspraken voor het pgb. Die gaan onder meer over de herbeoordelingen en het verbeterplan, zo meldde staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) vrijdagavond aan de Tweede Kamer.

Proces moet eenvoudiger

In beginsel moeten gemeenten de budgethouders voor 1 oktober laten weten of hun situatie per januari 2016 wijzigt. Die termijn kan nu overschreden worden, zonder dat het meteen gevolgen heeft voor het budget van degene die de zorg ontvangt. Voor de mensen met een pgb moet het hele proces ook eenvoudiger worden.

'Tijd nodig om nieuwe zorgverlener te vinden'

Belangenorganisatie Per Saldo is tevreden met het bereikte resultaat. 'Budgethouders hebben in ieder geval de tijd gekregen om een zorgovereenkomst te regelen.' De verwachting is dat veel pgb-houders minder gaan krijgen en om half december iets nieuws te moeten regelen is wel erg laat, stelde een woordvoerster. 'Budgethouders hebben de tijd nodig om een nieuwe zorgverlener te vinden, dat moet zorgvuldig gebeuren omdat de zorg vaak dicht op de patiënt zit.'

Veel mis tijdens overgangssituatie

Het afgelopen jaar is veel misgegaan bij de invoering van het nieuwe pgb-systeem voor zorg en huishoudelijke hulp. Gemeenten kregen hierin de regie en de betalingen uit het pgb-potje aan de zorgverleners liepen niet meer via de patiënten maar via de SVB. Daar ging in de overgangssituatie veel mis, zodat veel zorgverleners geen geld kregen. Bij anderen werd juist te veel betaald. Over de terugvordering daarvan zijn ook afspraken gemaakt.

De Tweede Kamer was boos en hield verschillende debatten om Van Rijn aan te sporen de zaak op orde te krijgen.

Bron: ANP