Meer voeten en tenen geamputeerd tijdens coronajaren

voetamputatie mei 2022.png

Tijdens de coronajaren zijn er meer voeten en tenen geamputeerd. Patiënten die last van hun voeten hadden, werden minder gecontroleerd. Omdat hierdoor een grote groep patiënten te laat in het ziekenhuis belandde, waren er uiteindelijk fors meer amputaties nodig. Er is nieuw onderzoek ingesteld dat moet helpen om voetklachten tegen te gaan.

Waar in de jaren voor het coronavirus jaarlijks ongeveer 2500 tenen en voeten werden afgezet, is dit aantal twee tot drie keer toegenomen tijdens de pandemie. Hoewel de cijfers over 2021 nog niet bekend zijn, is de verwachting dat deze niet veel zullen verschillen.

Vooral diabetespatiënten zijn te laat

Orthopeten merkten op dat vooral diabetespatiënten er te laat bij waren, dit vanwege de geringe controle. Ongeveer 1 miljoen Nederlanders hebben een vorm van diabetes. Hierbij zijn voetklachten een veel voorkomend kwaal: ruim de helft van de patiënten heeft last zenuwpijn in de voeten. Doordat zij het niet altijd voelen wanneer ze een wondje hebben, kan het zijn dat ze te lang hebben doorgelopen, waardoor een ontsteking is ontstaan. Voldoende controle kan dit vorokomen.

Onderzoek

Artsen in twaalf ziekenhuizen onderzoeken nu hoe dit scenario kan worden tegengegaan en hoe zenuwpijn bij diabetespatiënten kan worden teruggedrongen. Een onderdeel van dat onderzoek is om te bekijken in hoeverre operaties helpen zenuwpijn te verminderen, maar het gevoel onder de voeten juist toe te laten nemen. Op dit moment doen er 170 patiënten mee aan het onderzoek en in totaal hopen de onderzoekers 340 patiënten in het onderzoek te krijgen.

Bron: Algemeen Dagblad