background branding

Meerderheid cryptobezitters weet niet goed hoe crypto werkt

cryptovaluta_koers_ondz_780.jpg

Matig tot (zeer) slecht, zo beoordeelt een meerderheid van ruim 1600 door Radar ondervraagde cryptobezitters de eigen kennis van cryptovaluta. Wie de kennis wel op orde heeft, boekt vaker winst, zo blijkt uit de vragenlijst. Bijna de helft van de investeerders ziet crypto als een (zeer) groot risico. 2 op de 3 investeerders denkt dat het in de toekomst een algemeen geaccepteerd betaalmiddel zal zijn. Bekijk alle resultaten uit ons onderzoek:

Van de ondervraagde cryptobezitters heeft 63 procent vertrouwen in het traditionele financiële systeem, dat onder controle is van een overheid, in de vorm van een centrale bank. Bijna een derde (31%) heeft juist géén vertrouwen in dit traditionele systeem. Een meerderheid van bijna twee derde (66%) verwacht dat crypto in de toekomst een algemeen geaccepteerd betaalmiddel zal zijn.

De meest populaire munt is, niet verwonderlijk, de bitcoin (BTC). 2 op de 3 investeerders hebben deze munt. Op de tweede plek komt ethereum (ETH), die 51 procent van de ondervraagde crypto-investeerders in bezit heeft.

Dit zijn de populairste cryptovaluta

  1. Bitcoin (BTC) 67%
  2. Ethereum (ETH) 51%
  3. Cardano 31%
  4. Ripple 28%
  5. Dogecoin 23%
  6. VeChain 17%
  7. Litecoin 15%

Het meest gebruikte exchangeplatform voor het verkrijgen van cryptomunten is Bitvavo (36%), Binance staat op de tweede plek met 20% van de ondervraagden, Blox met 15% op de derde plek. Sommige mensen geven aan het niet te weten: 'Ik lift mee op de rekening van mijn vrouw', licht iemand toe, en: 'Via mijn zoon. Hij deed ze minen, al 8 jaar geleden!'. Voor anderen is de aankoop simpelweg te lang geleden: 'Geen idee meer. Al heel lang geleden gekocht voor mp3 tegoed. Nog een fractie van over.'

Ik lift mee op de rekening van mijn vrouw
- Ondervraagde cryptobezitter

Voor een kwart van de ondervraagden was het niet vooraf duidelijk hoeveel het exchangeplatform inhoudt op het ingelegde geld, bijvoorbeeld aan servicekosten. De ene helft van deze groep zag dit pas na de crypto-aankoop, de andere helft was er bij het invullen van de vragenlijst nog altijd niet van op de hoogte, hoewel zij de aankoop al gemaakt hebben.

100 – 500 euro inleg

De grootste groep ondervraagde investeerders (55 procent) is niet langer dan een jaar geleden ingestapt. 5 procent (80 mensen) investeert al langer dan 5 jaar in crypto. De meest gebruikelijke inleg is tussen de 100 en 500 euro, een kwart (26%) van de cryptobezitters zit in deze categorie. 12 procent heeft minder dan 100 euro ingelegd, 10 procent 10.000 euro of meer; enkele mensen (goed voor 1%) zelfs meer dan 100.000 euro.

Onder de deelnemers bevinden zich 18 mensen die weleens cryptomunten hebben gekocht met geleend geld. De een leende minder dan 100 euro, maar er zijn ook 4 mensen die tussen de 2.500 en 5.000 euro hebben geleend, en nog eens 4 mensen die meer dan 25.000 euro hebben geleend om cryptomunten van te kopen.

5 procent van de ondervraagde investeerders in cryptovaluta heeft weleens geïnvesteerd in een munt die door een influencer onder de aandacht is gebracht. Mensen noemen onder andere Elon Musk en Madelon Vos. De meesten kwamen deze influencers voor het eerst tegen op sociale media (bijvoorbeeld Facebook, YouTube, Instagram of TikTok). Ook tijdens het gamen komen mensen influencers tegen.

Winst (en verlies)

Gelukkig staan de meeste ondervraagden, volgens eigen zeggen, op winst: 69 procent staat in het groen. Nog eens 11 procent heeft nog evenveel als ingelegd, 16 procent staat op verlies. Een kleine groep van 3 procent weet op dit moment niet hoe de balans ervoor staat.

Een kwart van degenen met groene cijfers hebben tussen de 100 en 500 euro winst. 17 procent zit daaronder, 37 procent zit tussen de 500 en 5.000 euro winst. 1 op de 5 zit daar nog weer boven. 4 procent zegt meer dan 50.000 euro winst te hebben.

De verliezen beperken zich in de meeste gevallen tot minder dan 100 euro (45%) of 100 tot 500 euro (32%). 20 procent heeft een verlies tussen de 500 en 5.000 euro, slechts 2 mensen hebben meer dan 10.000 euro verlies.

Onbekend, niet onbemind

Wat opvalt, is dat een ruime helft (54%) van de cryptobezitters aangeeft dat hun kennis van het onderwerp matig, of zelfs (zeer) slecht is. 39 procent geeft aan dat de kennis goed is, bij slechts 7 procent is dat zeer goed of uitmuntend. Wie meer kennis heeft, heeft ook vaker winst, blijkt uit een vergelijking van de antwoorden: Van wie zegt (zeer) goed geïnformeerd te zijn, staat 81 procent op winst. 8 procent van deze groep heeft verlies. Wie de eigen kennis als matig tot slecht beoordeelt, staat veel minder vaak op winst (59%), en vaker op verlies (23%).

Driekwart van de investeerders ziet de crypto-aankoop als een langdurige investering. 38 procent investeert (ook) om op korte termijn winst te boeken. Wie nog geen crypto heeft maar dit wel overweegt, ziet er juist vaker een korte-termijninvestering in.

Het risico van investeren in cryptovaluta wordt door bijna de helft (46%) van de ondervraagde bezitters gezien als een (zeer) groot. Nog eens 44 procent ziet wel een risico, maar noemt deze niet zo groot. Slechts 10 procent ziet (bijna) geen risico.

Niet iedereen houdt actuele waarde bij

Wie een crypto-fanaat in de omgeving heeft, zal het verbazen: niet iedereen houdt van uur tot uur bij hoe het ervoor staat. Hoeveel tijd mensen besteden aan het bijhouden van de waarde van de cryptomunten is heel divers. Een kwart kijkt meerdere keren per dag, een vergelijkbare groep kijkt één keer per dag. Weer een kwart kijkt een aantal keer per week, 17 procent kijkt een aantal keer per maand. 1 op de 8 kijkt vrijwel nooit.

Het nieuws rondom cryptomunten wordt net wat minder nauwkeurig bijgehouden: de antwoorden zijn wederom behoorlijk verdeeld, alleen lopen de percentages juist iets op richting de groepen die weinig tot bijna nooit kijken. Ook waar mensen hun nieuws vandaan halen is heel divers: van nieuwssites, kranten, televisie en radio, zegt 48 procent. 46 procent verkrijgt info (ook) via bekenden. 26 procent haalt crypto-informatie van sociale media, 24 procent van online fora zoals Reddit en Tweakers. Ook chatgroepen zoals Telegram en Discord worden gebruikt, door 11 procent van de ondervraagden. 5 procent volgde een workshop of cursus om informatie op te doen over crytpovaluta.

Over het crypto-onderzoek

Radar ondervroeg 1663 cryptobezitters, en nog eens 864 mensen die overwegen om cryptomunten te kopen. Zij vulden tussen 17 augustus en 9 september 2021 een online vragenlijst in. De meerderheid is lid van het Radar Testpanel: een groep van ruim 70.000 consumenten verspreid over het land, van divers opleidingsniveau en een representatieve man-vrouwverhouding.

Mannending

Crypto lijkt echter vooral een mannending: van degenen die in crypto hebben geïnvesteerd is twee derde man. Bij de groep die crypto overweegt is de groep vrouwen iets meer dan een derde, maar nog steeds zijn het overwegend mannen.

Wil je ook lid worden van het Radar Testpanel? Dat kan door deze korte vragenlijst in te vullen:

Start de intake-vragenlijst

Crypto in de uitzending van Radar

Radar besteedt in de uitzending van maandag 13 september aandacht aan crypto-investeringen: we maken een eigen cryptotoken. Kan dat zomaar? Ja dus. Wees gewaarschuwd:

Bekijk: Zo simpel is het om een cryptotoken te maken