background branding

Meerderheid is in 2022 voor algeheel vuurwerkverbod

ANP-442025942.jpg

Na twee jaren waarin vanwege corona een vuurwerkverbod van kracht was, is het dit jaar in de meeste gemeenten weer toegestaan om vuurwerk af te steken. Toch is in een aantal gemeenten besloten om het algehele vuurwerkverbod te handhaven. De meerderheid van de deelnemers aan onze online poll vindt zo’n vuurwerkverbod terecht (54 procent). Het aantal deelnemers dat tegen een vuurwerkverbod is, is gelijk gebleven. In totaal deden 6363 mensen mee aan de poll.

Kwart wil vuurwerkshow door gemeente

Meer dan de helft van de deelnemers is dus van mening dat helemaal geen vuurwerk afgestoken moet worden tijdens de jaarwisseling. Van de overige respondenten is nog eens een kwart vóór een verbod, maar alleen als de gemeente dan zorgt voor een vuurwerkshow. Met andere woorden 79 procent van alle deelnemers is voor een verbod op consumentenvuurwerk.

<span><span><span><span><span><span>Wat mij betreft mag vuurwerk worden afgeschaft. Mijn dieren zijn er door van slag. Daarnaast krijg ik het zelf benauwd van de luchtkwaliteit op 1 januari. Voor de echte liefhebbers zouden professionele vuurwerkshows georganiseerd kunnen worden.</span></span></span></span></span></span>
Deelnemer aan de poll

Verschil met vijf jaar geleden

In 2017 legde Radar in een online poll al een vergelijkbare vraag over een vuurwerkverbod voor. Toen was 44 procent voor een algeheel vuurwerkverbod (tegen 54 procent nu) en 29 procent (nu 25 procent) voor een verbod, mits de gemeente een show organiseert. 

<span><span><span><span><span><span>Lichte knalletjes bij siervuurwerk in de lucht vind ik nog wel te accepteren, maar het moet wel gecontroleerd zijn op veiligheid</span></span></span></span></span></span>
Deelnemer aan de poll

Alleen verbod op knalvuurwerk of vuurwerkvrije zones

Eén op de elf deelnemers aan de poll (9 procent) is voor een verbod op alleen knalvuurwerk. Zij hebben dus minder bezwaar tegen siervuurwerk. Voor vuurwerkvrije zones is weinig animo, slechts 4 procent vindt dat de juiste manier om vuurwerk in te perken.

<span><span><span><span><span><span>Onbegrijpelijk dat vuurwerk is toegestaan terwijl er zoveel nadelen zijn voor het milieu, de gezondheid en de geluidsoverlast. De echte vuurwerkliefhebbers kunnen zo toch nog terecht in vrije zones.</span></span></span></span></span></span>
Deelnemer aan de poll

Slechts 7 procent tegen een vuurwerkverbod

Tot slot, zijn er ook mensen die tegen een vuurwerkverbod zijn. Van de 6363 respondenten vinden 475 mensen (7 procent) dat een verbod niet zou moeten gelden. Opvallend is dat in het percentage dat tegen een verbod is, blijkbaar stabiel is. Ook in 2017 gaf 7 procent aan tegen een vuurwerkverbod te zijn.

<span><span><span><span><span><span>Is er nog iets leuks dat wij burgers wel mogen doen?</span></span></span></span></span></span>
Deelnemer aan de poll