background branding

'Meerderheid jongeren heeft slechte rug door verkeerde houding'

houding-jongeren-260118.jpg

Artsen slaan alarm na onderzoek onder scholieren waaruit blijkt dat jongeren letterlijk ‘een bochel’ kweken. Meer dan de helft van de jongeren werkt hun rug de vernieling in door een slechte houding en doordat ze te weinig bewegen. Dat meldt De Stentor.

Orthopedische chirurgen Piet van Loon en Ruud van Erve gebruiken de onderzoeksresultaten van bijna 250 scholieren voor een wetenschappelijke publicatie. Hieruit blijkt dat meer dan de helft last heeft van spierverkortingen, door de verkeerde houding die jongeren aannemen als ze bijvoorbeeld hun smartphone of laptop gebruiken. Daardoor groeien hun ruggen krom en verslappen de spieren.

Meerderheid slaagt niet voor buktest

In het onderzoek is getest hoeveel scholieren met hun vingers de vloer konden raken terwijl ze hun benen gestrekte hielden. Zeventig jaar geleden lukte dat bijna alle jongeren, nu is de meerderheid niet geslaagd voor deze buktest. 'De resultaten maken ons duidelijk dat het niet goed gaat met de lichamelijke ontwikkeling van kinderen', zegt Van Loon. 'Het zijn nu ogenschijnlijk vooral kleine klachten waarmee deze jongeren te maken hebben. Denk aan pijnen, moeheid en niet mee kunnen komen. Maar zij worden zo de zwakke ouderen van later. Als we niets doen, zijn de problemen later niet te overzien.'

De artsen pleiten voor meer aandacht voor de lichaamshouding van kinderen, zodat rugproblemen kunnen worden voorkomen.

Bron: De Stentor