background branding

Meerderheid zegt voor de sleepwet te stemmen bij referendum

sleepwet-referendum-stemmers-15-03-2018.jpg

Met nog een week te gaan tot het raadgevend referendum zegt 51 procent van de kiezers voor de nieuwe wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) te zijn. 30 procent is tegen, 19 procent weet het nog niet, blijkt uit een peiling van I&O Research onder een representatieve groep van 4413 Nederlanders.

Dat mensen aangeven voor of tegen de wet te zijn, wil nog niet zeggen dat ze ook hun stem zullen uitbrengen. Van de respondenten zegt 55 procent dat 'zeker wel' te doen, 21 procent geeft aan 'waarschijnlijk wel' te zullen stemmen. Het referendum is volgende week gelijktijdig met de gemeenteraadsverkiezingen.

Bij het Oekraïne-referendum van 2016 gaf een week van tevoren overigens 43 procent aan zeker te zullen gaan stemmen, maar uiteindelijk deed slechts 32 procent dat.

Niet veel mensen goed op de hoogte

Van de ondervraagde kiezers zegt 15 procent goed op de hoogte te zijn van de inhoud van de wet, 48 procent zegt ongeveer te weten wat er in de nieuwe wet staat. Een kwart weet dit maar 'een heel klein beetje', 12 procent heeft geen idee. Op de vraag of inlichtingendiensten met de nieuwe wet verdachten mogen arresteren, antwoordt 41 procent bevestigend. Maar dat is niet het geval. 'Dit geeft aan dat ook mensen die zeggen (goed) op de hoogte te zijn van wat er in de Wiv geregeld wordt, dat toch niet heel precies weten', aldus I&O.

Bron: ANP PeilingWatch /  I&O Research