Melding van 'schuldenslavernij' in de toeslagenaffaire

20200526 briefposten.jpeg

'Wij zijn slachtoffer van schuldenslavernij', schrijft Joe ten Cate in een melding aan het Hoog Commissariaat voor de Mensenrechten. 'Moderne slavernij, ja' legt hij aan Radar uit, 'vroeger was je donker en werd onterecht flink geld van je geëist. Daar moest je dan veertig jaar voor werken en dan kwam je misschien vrij. Ik heb dan geen kleurtje, maar mijn vrouw en ik leven al tien jaar op bijstandsniveau, voordat we bevrijd zijn van de onterechte claim van De Belastingdienst.'

Joe ten Cate heeft vandaag de brief aan het commissariaat samen met zijn vrouw Tamara en met nog twee gedupeerde ouders (Chermaine Leysner en Patricia Brandt) op de post gedaan.

Moderne slavernij

In de melding van schuldenslavernij aan de speciale VN-rapporteur van Moderne Slavernij doen ze onder andere beroep op artikel 1 van protocol 4 uit het Europese Verdrag op de Rechten van de Mens 'Verbod van vrijheidsbeneming wegens schulden. Aan niemand mag zijn vrijheid worden ontnomen op de enkele grond dat hij niet in staat is een contractuele verplichting na te komen.'

Fraude nooit bewezen

Joe en Tamara, ouders van een tweeling is door De Belastingdienst zeventigduizend euro teruggeëist aan kinderopvangtoeslag. Want de Belastingdienst had het vermoeden van fraude. 'Nooit hebben ze ons het bewijs geleverd. Wel hebben ze beslag gelegd op ons salaris.' Hierdoor leefden ze als jong gezin op bijstandsniveau terwijl ze allebei werkten. Ze hebben hun huis moeten verkopen.

Recht op eerlijk proces

Ook doen ze in de brief beroep op een ander Europees mensenrecht: Artikel 6 'Recht op eerlijk proces'. Zo schrijven ze in de brief: 'Op verzoeken tot hulp en bezwaren tegen de procedure werd niet gereageerd, omdat mensen die op een geheime zwarte lijst stonden dienstverlening werd geweigerd. Het ontbreken van een eerlijk proces is een overtreding van artikel 6'.

Verbod op discriminatie

Onlangs bleek nog dat De Belastingdienst ook ouders met een dubbel paspoort zonder bewijs heeft beschuldigd van fraude. In de melding aan het Hoog Commissariaat voor de Mensenrechten schrijven de ouders hierover: 'De geautomatiseerde risicoselectie [die] gebruikt is bij de fraudeaanpak is niet openbaar en mogelijk vooringenomen geweest op basis van het paspoort of de paspoorten die mensen hebben, dit zien we als een overtreding van artikel 14 EVRM.' En dat artikel stelt 'Verbod op discriminatie'.

Aangifte tegen Belastingdienst

'Op het interne onderzoek van de Nederlandse overheid kunnen we niet wachten', zegt Joe. Hij doelt op de aangifte die onlangs is gedaan door het Ministerie van Financiën tegen de eigen Belastingdienst over de toeslagenaffaire. 'Er zijn al heel wat beloftes gedaan, maar we hebben te vaak al gezien dat het schijn is.'
 
De afgelopen jaren heeft hij bewijsstukken moeten brengen bij De Belastingdienst. Bewijs van het feit dat hij en zijn vrouw de kinderopvangtoeslag weldegelijk hebben besteed aan de kinderopvang van hun tweeling. ‘De Belastingdienst heeft nooit enige sjoege gegeven. Ook die stukken zijn gewoon kwijt geraakt. Nu zeggen ze dat ze te zwaar getroffen worden door hun Staatsecretaris. Zitten ze te huilen in de krant. Ik heb er weinig vertrouwen in dat het intern goed zal worden onderzocht. Daarom onze melding bij De Rechten voor de Mens.’