background branding

'Mensen met lage inkomens hebben steeds minder te besteden'

laag-inkomen-geldproblemen-22-08-2019.jpg

Mensen die weinig te besteden hebben worden alleen maar armer. Dat meldt Zelf, een netwerk van maatschappelijke bewindvoerders dat een steekproef deed onder zijn cliënten. De vaste lasten stijgen, waardoor er minder geld overblijft voor primaire levensbehoeften zoals voedsel en kleding. De onderzoekers schatten dat mensen met een laag inkomen nu netto 100 euro per maand minder in de knip hebben dan tien jaar geleden.

'Voor mensen die gewend zijn om iedere euro drie keer om te draaien, is het natuurlijk een ramp wanneer er minder euro’s overblijven die bovendien steeds minder waard worden', zegt Erwin Bel, voorzitter van het platform maatschappelijke bewindvoerders. 'Dan ervaar je iedere dag 'kassastress' bij het boodschappen doen.'

Lees: Vier praktische tips om geld te besparen

Hogere vaste lasten

De onderzoekers noemen het pijnlijk dat het verlies aan koopkracht voor kwetsbare groepen vooral komt door lastenverzwaring waar de overheid verantwoordelijk voor is. Ongeveer 250.000 mensen worden in Nederland geholpen met beheren van hun financiën.

De steekproef werd gedaan onder tweehonderd mensen die al minimaal tien jaar geholpen worden met hun financiën. Dat kan zijn vanwege problematische schulden, een (chronische) ziekte of een mentale beperking.

Valt je energierekening hoger uit dan je had verwacht? Radar legt uit wat je kunt doen.

Lees: Hoge energierekening: wat kun je doen?

Ouderen

Ook ouderen hebben steeds minder te besteden: vier op de tien senioren ziet armoede in hun naaste omgeving toenemen, blijkt uit het jaarlijkse koopkrachtonderzoek van seniorenorganisatie KBO-PCOB. Senioren zonder vermogen zijn financieel kwetsbaar, vooral de groep die nog niet gepensioneerd is, stelt de organisatie. 

Kosten zorg

Zeventig procent van de 1400 ondervraagde senioren vindt dat er een steeds sterkere tweedeling in Nederland is tussen wie voldoende geld heeft en een groeiende groep met te weinig geld om aan de samenleving te kunnen deelnemen. Activiteiten, uitjes en verjaardagen worden vermeden vanwege de kosten. Volgens de organisatie heeft achttien procent van de senioren aangegeven het afgelopen jaar weleens zorg te hebben vermeden om dezelfde reden. Meestal betreft het de tandarts of fysiotherapeut.

Lees: Nederlanders in geldproblemen om hoge zorgkosten

Pensioenkortingen

De organisatie wijst erop dat de koopkracht van veel ouderen al niet best is en alleen maar verder verslechterd doordat veel pensioenen waarschijnlijk worden gekort. 'Het is ronduit dramatisch. Na jaren van niet-indexeren volgt er nu korting. Compenseren is nodig om de groeiende financiële kwetsbaarheid bij groepen senioren tegen te gaan. De minister moet ingrijpen', zegt directeur Manon Vanderkaa.

Bron: ANP / KBO-PCOB