Meten van luchtkwaliteit moet aan strikte voorwaarden voldoen

luchtkwaliteit-meten-26062019.jpg

Het meten van de luchtkwaliteit in Europese steden moet aan strikte voorwaarden voldoen. Niet het gemiddelde, maar het resultaat van één luchtmeetstation is al voldoende om te bepalen of grenswaarden voor bijvoorbeeld stikstof worden overschreden. De nationale rechter is bevoegd om te controleren waar meetpunten worden geplaatst en indien nodig extra maatregelen voor te schrijven.

Dat heeft het Europees Hof van Justitie bepaald in een zaak die inwoners van Brussel en een milieuorganisatie hadden aangespannen. De Europese regels schrijven 'nauwkeurige en onvoorwaardelijke verplichtingen' voor aan de autoriteiten, zodat stadsbewoners de overheid ter verantwoording kunnen roepen, aldus het hof.

Niet alleen moeten er gegevens zijn over de meest vervuilde plekken, ook is het verplicht een minimumaantal bemonsteringspunten te plaatsen. Overheden hebben wel de vrijheid zelf te bepalen waar die komen, maar ze moeten het gevaar dat overschrijdingen onopgemerkt blijven tot een minimum beperken. Hun beslissingen moeten op betrouwbare wetenschappelijke gegevens zijn gebaseerd en controleerbaar zijn. Of de verplichtingen worden nageleefd is een zaak voor de nationale rechter.

Radar Gemist: Normen voor fijnstof moeten strenger

Milieudefensie vindt dat de regels voor de luchtkwaliteit veel strenger moeten worden. De blootstelling aan fijnstof is verantwoordelijk voor zo'n 4 procent van de ziektelast in Nederland. De bestaande normen voor fijnstof en stikstofdioxide zorgen voor grote gezondheidsrisico's, stelt de organisatie.

Radar Gemist: 'Normen voor fijnstof moeten strenger'

Bron: ANP