Mezzo: kom mantelzorgers meer tegemoet

mantelzorg_01.jpg

Maak het belastingtechnisch aantrekkelijker voor mantelzorgers. En laat gemeenten mantelzorgers meer helpen, door ze bijvoorbeeld een parkeerkaart te geven of tegemoet te komen in de telefoonkosten.

Daarvoor pleit Mezzo, de landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg.

Financieel krap

Uit een peiling onder de achterban van Mezzo blijkt dat veel mantelzorgers financieel krap of zelfs erg krap zitten. De belangenclub bekijkt, mede door de resultaten uit het panelonderzoek, of voor mantelzorgers een verzekering kan worden afgesloten. 'We voeren nu nog oriënterende gesprekken met verschillende verzekeraars', zegt Mezzo-directeur Liesbeth Hoogendijk. 'Maar het moet mogelijk zijn een verzekering af te sluiten die je later - als je hulp nodig hebt - die ondersteuning geeft. Dat de verzekering bijvoorbeeld regelt dat er twee keer per week iemand langskomt die helpt met boodschappen doen of kleine klusjes.' Hoogendijk hoopt dat over een jaar de eerste polissen daartoe afgesloten kunnen worden.

Zwaar en belastend

Nederland telt ongeveer 3,5 miljoen mensen die hulp geven aan een hulpbehoevende of zieke partner, kind, ander familielid, vriend of buur. Zo'n 2,6 miljoen mensen doen dat intensief of langdurig. Veel mantelzorgers vinden hun taak zwaar en belastend, weet Mezzo.

Bron: ANP