'Miljoenen nodig om regionale fietsnetwerk te verbeteren'

fietsrotutes-20190715.jpg

Om de doelen uit het klimaatakkoord van Parijs te halen en om het regionale fietsnetwerk te verbeteren, is minimaal 800 miljoen euro extra nodig. Dat zegt de Fietsersbond. Deze investeringen komen volgens de bond bovenop het geld dat al is gereserveerd voor verbetering van de infrastructuur.

Naast de extra investeringen in de regionale fietsroutes moeten er ook in de grote steden meer fietspaden, snelfietsroutes en fietsenstallingen komen.

Meer fietsers door verbetering kwaliteit fietsenroute

Door te investeren in de kwaliteit van regionale fietsroutes kan de gemiddelde forens die 22 kilometer van zijn werk woont op de fiets.

Bron: ANP