Minder eersteklascoupés? Ruim twee derde ziet dit graag gebeuren

eerste_klas_coupé.jpg

Het komt regelmatig voor dat eersteklascoupés niet vol zijn, terwijl er in de tweedeklascoupés geen plek is om te zitten of staan. Wij vroegen respondenten: Zouden er minder eersteklascoupés moeten komen om ruimte te scheppen? 

Van de 1508 respondenten is een groot deel (71%) het hier (gedeeltelijk) mee eens. Een derde van het totaal vindt zelfs dat de eersteklascoupé volledig moet worden afgeschaft. 

Eersteklascoupés afschaffen

De groep die de optie koos voor het volledig afschaffen van eersteklascoupés, gaf daar verschillende redenen voor. Het woord ‘klassenverschil’ kwam meerdere malen naar voren als kritiek op de eersteklascoupé. 

Ik houd niet van verschillen tussen mensen op basis van wat je betaalt.
Poll deelnemer

Ook laten meerdere respondenten weten dat ze de verschillende coupés niet meer van deze tijd vinden. Zo zegt een van de respondenten dat ‘iedereen een normale zitplaats verdient’. Tenslotte wordt het verschil in klassen ook vergeleken met discriminatie.

Minder eersteklascoupés

Respondenten konden, als ze vonden dat er minder eersteklascoupés zouden moeten komen, naast het afschaffen ook kiezen voor de optie minder eersteklascoupés of alleen minder eersteklascoupés tijdens de spits.

Verschil in 1e en 2e klasse is niet meer van deze tijd. De aanwezigheid van stilte coupe's zou evt. wel vergroot kunnen worden.
Poll deelnemer

Van het totaal aantal respondenten laat 23 procent weten dat ze zouden kiezen voor de optie van minder eersteklascoupés. Meerdere personen geven aan dat ze vaak zien dat de eersteklascoupés leeg zijn, terwijl het dringen is in de tweedeklascoupés. Ook geeft iemand aan in de plaats van eersteklascoupés, graag meer stiltecoupés te zien.

Alleen minder eersteklas tijdens de spits

Een klein deel van de respondenten (16%) geeft aan dat ze de eersteklascoupés ingeperkt willen zien worden, maar dan alleen tijdens de spits. Ook hierbij wordt de matig ervaren bezetting van de eersteklas vaak genoemd als reden voor de keuze. Een van de responden laat weten dat vanwege de meerprijs van de eerste klasse, deze wel moet blijven bestaan, maar dat dit tijdens de spits niet te verantwoorden is.

De verdeling is nu al goed

Ongeveer een vijfde (21%) geeft aan dat dat ze tevreden zijn met de huidige verdeling. Een argument dat meerdere keren wordt benoemd door deze respondenten, is er dat er wordt betaald voor de eersteklascoupés en het daarom logisch is dat deze plekken niet omgezet worden naar tweedeklascoupés. Ook worden: rust, veiligheid en comfort genoemd als reden waarom de eersteklascoupés behouden moeten blijven.

<span><span><span><span><span><span>Ik betaal liever meer dan als een haring in een ton te staan in de tweede klas.</span></span></span></span></span></span>
Poll deelnemer

Meer eersteklascoupés

Een zeer kleine groep (9%) is juist van mening dat er meer eersteklascoupés in de trein moeten komen. Een deel geeft aan dat het voor ouderen belangrijk kan zijn verzekerd te zijn van een zitplaats. Ook geven meerdere respondenten aan dat juist tijdens de spits, de eersteklascoupés al redelijk vol zitten.