background branding

Minimumleeftijd voor fastfood? Voed kinderen liever fatsoenlijk op, zeggen veel mensen

9junihamburger.jpg

Een minimumleeftijd voor fastfood om het overgewicht onder jongeren terug te dringen: of dat ervan komt is nog maar zeer de vraag. Ruim duizend mensen namen de kans waar hun mening bij het Radar Testpanel neer te leggen. Een klein deel heeft geen ideeën wat betreft dit voorstel en een nog kleiner deel is het eens met het voorstel van het CDA.

Een denktank van het CDA heeft het plan geopperd om een minimumleeftijd in te stellen voor fastfood. 12 procent is het eens met het voorstel van de denktank om een minimumleeftijd voor fastfood voor de jeugd in te stellen en 59 procent van de respondenten heeft andere ideeën en deelde deze ook met het Radar Testpanel. 29 procent van de pollrespondenten zegt geen andere ideeën te hebben voor het terugdringen van overgewicht bij jongeren. 12 procent is het eens met het voorstel van de denktank .

‘Betere opvoeding nodig!’

Een groot deel van de pollrespondenten vindt dat de opvoeding van de ouders beter moet worden ingericht. Ouders moeten het goede voorbeeld geven en hun kinderen een ‘gebalanceerd eetpatroon aanleren’. Een respondent: ‘Maak jongeren bewust en verantwoordelijk van en voor hun keuzes. Verbieden doe je bij kleuters.’ 

Verbieden doe je bij kleuters
- Deelnemer aan het onderzoek

Tegelijk vinden veel respondenten dat niet al het slechte eten verboden moet worden: er moet ook ruimte zijn voor de ‘ongezondere’ dingen. ‘Een verbod leidt juist tot het tegenovergestelde: zo gauw ze de kans hebben gaan ze helemaal los.’ Een andere respondent is het hiermee eens en wil graag dat jongeren met mate ongezonde dingen eten. ‘Leer te matigen en te doseren.’

Het is niet alleen voeden, maar vooral opvoeden
- Deelnemer aan het onderzoek

Veel meer bewegen, ook op school

Veel respondenten zijn het eens: er moet veel meer worden bewogen, ook op school. Meerdere respondenten noemen sporten en zwemmen als belangrijkste beweging. Sommigen willen zelfs een verplichting om te sporten. Dit moet dan wel gratis zijn, zoals het openen van de sportschool voor jeugd tot zestien jaar zonder dat daar kosten aan verbonden zijn. Ook moet sport op scholen meer terugkomen, het liefst meer uren gymles per week. Een respondent: ‘Zorg dat ze iedere dag op school of in de buurt aantrekkelijke sporten kunnen doen.’

Snacken in de pauze: kinderen moeten op school blijven

Er moet dus meer gesport worden op school, maar daar blijft het niet bij. Naast de grote rol die respondenten ouders toedichten, zouden respondenten graag willen dat scholen meer initiatief nemen tot verbetering. Voornamelijk omdat de jeugd in de pauze flink snackt. ‘Wij zien kinderen van twaalf tot veertien, vijftien jaar dagelijks snacks halen bij de plaatselijke supermarkt. Scholen zouden kinderen in de pauzes op school moeten houden, dat zou al heel veel schelen.’

Ook zouden scholen nog meer taken naar zich toe kunnen trekken, zoals gratis fruit uitdelen of voedingslessen geven. Voorlichting op school over voeding is sowieso een veelgenoemd onderwerp. Iemand zegt het een vak te willen maken: ‘Het opnieuw invoeren van het vak Zorg voor Voeding en Gezondheid. Door het afschaffen van de huishoudschool is er veel kennis verloren gegaan. En iedereen moet later een huishouden runnen.’

Jonge kinderen zijn al ongeveer vijf uur per dag bezig met het gebruik van mobiele telefoons
- Deelnemer aan het onderzoek

Hiernaast is er ook kritiek op het gebruik van digitale middelen, minder op de telefoon of tablet dus. Het idee wat een pollrespondent aanleverde: ‘Het gebruik van mobiele telefoons terugdringen. Ik las in onze krant dat uit onderzoek bleek dat hele jonge kinderen al ongeveer vijf uur per dag hiermee bezig zijn. En tieners ruim acht uur! Dit zijn uren passief gedrag in plaats van bewegen in welke vorm dan ook.’ Een ander is het hiermee eens: ‘Niet meer urenlang passief voor zo’n scherm zitten, maar buiten spelen, ravotten en kattenkwaad uithalen.’

‘Goede voeding moet goedkoper worden en slechte voeding moet duurder worden’

Mensen voorlichten over goede voeding is goed en wel, maar het zou nog beter zijn als groenten en fruit een stuk goedkoper worden gemaakt, vindt een groot deel van de respondenten. ‘Dan hebben kinderen thuis meer variatie en zullen ze minder behoefte krijgen aan fastfood.’ Hier ook weer geldt de regel: met mate. ‘Geef thuis één keer per week friet met snacks.’ Een ander: ‘Fastfood moet weer een luxe worden.’

Fastfood moet weer een luxe worden
- Deelnemer aan het onderzoek

De btw-verlaging voor groente en fruit is er nog niet en velen willen dat daar verandering in komt. Ook moet de fastfood duurder worden gemaakt, een enkeling wil het rigoureus verbannen. ‘Haal het fastfood overal weg, dan kunnen ze het ook niet eten.’

Geen drie snackbars meer naast elkaar

Overal zijn snackbars en restaurants waar veelvuldig junkfood wordt verkocht te vinden en dat moet minder, vindt een groot deel. ‘We moeten sowieso het aantal fastfoodzaken terugdringen door regelgeving van de overheid. Het zijn er op sommige plaatsen nu wel heel veel’, zegt iemand. Een ander wil de fastfoodrestaurants verplichten gezonde voeding aan te bieden. ‘Het vraagt veel, maar zorgt voor blije mensen.’ Een ander: ‘Zet er veel extra tax op, zodat ze het bijna niet kunnen betalen.’ Meerdere respondenten vinden een vet- en suikertaks een goed idee. 

Niet blij met ‘betutteling’ van de overheid

Er is ook een groep die overheidsbemoeienis een minder goed idee vinden. ‘Laat mensen dat lekker zelf bepalen.’ Zij zijn vooral voor zelfbepaling. Iedereen moet immers voor zichzelf kunnen beslissen of hij of zij junkfood eet en daar heeft de overheid niets mee te maken. Een aanzienlijk aantal mensen voelt zich ‘betutteld’. 

Wat stond er nog meer in het rapport van CDA?

Naast het eventuele instellen van een minimumleeftijd voor fastfood geeft het rapport aan dat ouders goed voorgelicht moeten worden, ook aanstaande ouders of ouders met een kinderwens. Zij zijn dan het meest ontvankelijk voor deze informatie. Evenals de respondenten zegt het rapport te willen dat er voedselonderwijs komt: les over gezond eten en kooklessen bijvoorbeeld. 

Er werden nog meer opties aangedragen zoals het stimuleren van lokale en regionale voedselketens om een gezonde voedselcultuur- en markt te bouwen. Ook moeten gemeenten ruimte krijgen in hoeverre ze het fastfoodaanbod laten bestaan of uitbreiden. Werkgevers moeten ook hun steentje bijdragen door een gezonde werkomgeving neer te zetten. 

Over het onderzoek

Het onderzoek over het instellen van een minimumleeftijd voor het eten van junkfood bestaat uit een online vragenlijst, die tussen 21 april en 17 mei 2022 is ingevuld door 1020 mensen. Wil je ook je ervaringen en meningen delen? Meld je (gratis) aan voor het Radar Testpanel, dan sturen wij je voortaan zo’n twee keer per maand vrijblijvend een uitnodiging voor onze vragenlijsten.