Minister hoopt verbod op pulsvissen tegen te houden

pulsvissen-31-05-2018.jpg

Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) heeft er vertrouwen in dat zij een Europees verbod op het zogenoemde pulsvissen kan afwenden. Zij denkt dat een onafhankelijk advies van de Internationale Raad voor Onderzoek der Zee (ICES) daarbij zal helpen, schrijft ze aan de Tweede Kamer.

Op verzoek van Nederland heeft ICES een vergelijking gemaakt tussen pulsvisserij, een techniek waarbij platvissen met behulp van stroomstootjes in een net worden gedreven, en boomkorvisserij, waarbij een net met kettingen over de zeebodem wordt gesleept. Volgens de onderzoekers veroorzaken pulsvissers minder schade aan natuur en milieu dan hun collega's die een boomkor gebruiken.

De techniek is formeel verboden

Het Europees Parlement stemde eerder dit jaar voor een totaalverbod op pulsvissen. Als dat er daadwerkelijk komt, betekent dat een grote strop voor enkele tientallen Nederlandse vissers die er flink in hebben geïnvesteerd. De techniek is formeel verboden maar wordt nu nog op beperkte schaal toegestaan voor wetenschappelijk onderzoek.

'Pulsvisserij is beter voor de zee dan boomkorvisserij'

'Dit rapport van onafhankelijke wetenschappers levert een waardevolle bijdrage aan de discussie over pulsvisserij', zegt Schouten. ICES toont volgens haar 'kraakhelder' aan dat pulsvisserij een duurzame innovatie is die minder nadelige gevolgen heeft voor het leven in de zee dan de boomkorvisserij.

Of het desondanks tot een definitief verbod komt, is afhankelijk van overleg tussen het Europees Parlement, de Europese Commissie en de lidstaten. 'Dat is geen eenvoudig traject, maar de conclusies van deze gerenommeerde internationale organisatie maakt onze zaak wel sterker', aldus de minister.

Bron: ANP