Minister Kaag beantwoordt Kamervragen na Dexia-uitzending van Radar

kaag-kamervragen-dexia-29032022.jpg

Minister Sigrid Kaag van Financiën heeft de Kamervragen over de Dexia-uitzending van Radar beantwoord. Ze schrijft: 'Mocht het zo zijn dat Dexia de aanwezigheid van juridische bijstand ontmoedigt, dan vind ik dat zeer kwalijk en staat dat in schril contrast met de verantwoordelijkheid die Dexia heeft bij een zorgvuldige afwikkeling van de dossiers.' De minister heeft deze signalen doorgegeven aan de twee toezichthouders AFM en DNB.

Dexia benadert klanten met een aandelenleaseproduct voor een schikking, maar uit onderzoek van Radar blijkt dat mensen afgescheept worden met een fractie van het bedrag waar ze recht op hebben. Het PvdA Tweede Kamerlid Henk Nijboer stelde Kamervragen na de uitzending van Radar over Dexia. Inmiddels heeft Sigrid Kaag, de minister van Financiën, de Kamervragen beantwoord. Er wachten nog zo'n 10.000 klanten op de afwikkeling van hun Dexia-dossier. De minister schrijft: 'Ik vind het vervelend dat deze zaken nog steeds niet afgehandeld zijn en dat de afhandeling zo lang duurt.'

Dexia mag geen onnodige druk zetten op klanten

De minister schrijft over de werkwijze van Dexia die een deurwaarder met een exploot langs klanten stuurt: 'Ik mij kan voorstellen dat consumenten het als overweldigend ervaren als er een deurwaarder aan de deur komt. Wel vind ik het belangrijk dat Dexia actief klanten benadert om openstaande dossiers te kunnen sluiten. Dexia moet dit uiteraard op een correcte wijze doen, dus zonder onnodige druk te zetten. Als Dexia klanten op een andere manier kan bereiken, ofwel direct ofwel via gemachtigden wanneer deze bij Dexia bekend zijn, heeft dit uiteraard de voorkeur. Het kan niet zo zijn dat, door middel van een deurwaardersexploot, juridische bijstand wordt omzeild. Dat zou ik kwalijk vinden.

Twee weken termijn is kort

'Ik begrijp dat Dexia dossiers waarbij het niet mogelijk blijkt contact te krijgen met de klant op deze manier wenst af te wikkelen. Tegelijkertijd vind ik ook dat een termijn van twee weken kort lijkt indien een dossier al langere tijd stil zou liggen. Ten slotte wil ik benadrukken dat deze wijze van afwikkeling mij op het eerste gezicht niet wenselijk lijkt in dossiers waarin al contact is met de klant of eventuele juridische bijstand van de klant. Ik heb Dexia daarop gewezen', aldus de minister van Financiën. 

Er moet ruimte zijn voor juridische bijstand

De minister is ook heel duidelijk dat een consument zich in een gesprek met Dexia moet kunnen laten bijstaan door een belangenbehartiger. Kaag schrijft: 'Er bestaat in geschillen tussen een financiële dienstverlener en consument dikwijls een ongelijk speelveld. Ik vind het daarom belangrijk dat, indien een consument gebruik wenst te maken van juridische bijstand, daar ook de ruimte voor wordt geboden. Dexia heeft mij laten weten dit te doen en dat de vertegenwoordiger van klanten in het merendeel van de dossiers ook bij gesprekken aanwezig is geweest.' 

Melding maken bij DNB of AFM

Ze schrijft verder: 'Mocht het zo zijn dat Dexia de aanwezigheid van juridische bijstand ontmoedigt, dan vind ik dat zeer kwalijk en staat dat in schril contract met de verantwoordelijkheid die Dexia heeft bij een zorgvuldige afwikkeling van de dossiers. Gedupeerden kunnen van een dergelijke situatie melding maken bij DNB of AFM. Het toezicht richt zich niet op behandeling van individuele klachten. Als echter bij toezichthouders op basis van (meerdere) klachten het beeld ontstaat dat de bedrijfsvoering van Dexia niet op orde is, kan Dexia hierop worden aangesproken.'

'Onwenselijk om klanten onder druk te zetten'

De minister verwacht dat Dexia bij het doen van een schikkingsaanbod zich houdt aan eerdere juridische uitspraken volgens het Hofmodel. De minister vindt het 'uiterst onwenselijk' als klanten onder druk gezet worden. Kaag schrijft: 'Ik kan niet oordelen over de casuïstiek, maar ik vind wel dat Dexia hier een verantwoordelijkheid heeft en, zeker gezien de voorgeschiedenis, bij de afwikkeling het klantbelang voorop moet stellen. Ik heb dat aan Dexia laten weten.' 

Klantbelang centraal stellen en hebben zorgplicht

De minister heeft deze signalen gedeeld met de twee toezichthouders Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB). De minister mag zich niet mengen in het toezicht op individuele financiële ondernemingen. Tot slot schijft Kaag: 'Ik wil nog eens benadrukken dat financiële dienstverleners een verantwoordelijkheid dragen voor het vertrouwen in de financiële sector als geheel. Ik verwacht dat zij zich rekenschap geven van hun maatschappelijke functie in de manier waarop zij met hun klanten omgaan. Zij moeten het klantbelang centraal stellen in hun handelen en hebben een zorgplicht naar de consument.'             

Joost Both, jurist bij Leaseproces laat aan Radar weten dat ze hun cliënten de mogelijkheid hebben geboden om een melding te doen bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Tot op heden blijkt ongeveer 20 procent van de klanten een melding te willen doen bij de toezichthouder.

Meer over