background branding

Minister Schouten: Meer betalen voor duurzamere landbouw

landbouw-duurzamer-08-09-2018-780.jpg

De toekomstvisie op de landbouw die minister Carola Schouten zaterdag heeft gepresenteerd, is door organisaties als Milieudefensie, Natuurmonumenten en het Wereld Natuur Fonds over het algemeen positief ontvangen.

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil dat een einde wordt gemaakt aan verspilling in de landbouw en vindt dat mensen bereid moeten zijn meer te betalen voor hun eten. Belangenorganisaties willen dat Schouten het niet bij woorden alleen laat, maar nu doorpakt.

'Kringlooplandbouw'

Als het aan de minister ligt, komt alles wat op een boerderij wordt geproduceerd, als eindproduct op de markt. Of het moet, om verspilling tegen te gaan, elders als grondstof worden gebruikt, ze noemt dat 'kringlooplandbouw'. Als consumenten meer willen betalen, kan de voedselproductie de komende jaren echt duurzamer worden gemaakt, aldus Schouten in de toekomstvisie.

De aanpak, waarbij duurzaamheid voorrang krijgt boven kostenefficiëntie, vergt volgens haar wel investeringen door boeren en tuinders. Die investeringen kunnen zij zich alleen veroorloven als zij een 'eerlijke prijs' krijgen voor hun producten. Schouten spreekt daar ook de voedselindustrie, supermarkten en banken op aan. Uiterlijk komend voorjaar moeten duidelijke doelstellingen op papier staan. Ze wil daarom snel met alle betrokken partijen om tafel.

'Meetbare doelen en concrete maatregelen'

Het Wereld Natuur Fonds (WNF) roept Schouten op om de visie op korte termijn te vertalen naar meetbare doelen en concrete maatregelen. Volgens Greenpeace wordt in het rapport ten onrechte 'met geen woord gerept over inkrimping van de veestapel om rampzalige klimaatverandering te voorkomen'.

Natuurmonumenten wil van Schouten weten of Nederland 'niet eigenlijk simpelweg te veel voedsel produceert'. Milieudefensie vindt haar visie te vrijblijvend: 'Boeren die milieuvriendelijk werken, moeten een goede prijs krijgen voor hun producten. De minister moet hier eindelijk eens wetgeving voor maken'.

'De regie ontbreekt'

Volgens zes andere natuurorganisaties, waaronder de Natuur- en Milieufederaties, zijn 'sturing en goede monitoring op meetbare doelen en resultaten, met een verbindende overheid als regisseur, onmisbaar'. Maar juist die regie ontbreekt nu, zegt Natuur & Milieu. 'Schouten drukt de urgentie uit maar pakt niet zelf de regie en laat nu de sector het probleem oplossen.'

Bron: ANP