Minister Slob: vrijwillige ouderbijdrage voelt als verplichting

ouderbijdrage-13032019.jpg

De vrijwillige ouderbijdrage die veel scholen vragen, voelt voor de meeste ouders als een verplichting. Als zij niet betalen, worden kinderen vaak uitgesloten van extra activiteiten. Onderwijsminister Arie Slob vindt dat onaanvaardbaar. 'Iedere leerling verdient gelijke kansen', zegt hij.

Scholen zijn verplicht om erop te wijzen dat de vrijwillige ouderbijdrage ook echt vrijwillig is. Maar dat gebeurt lang niet altijd, blijkt volgens Slob uit onderzoek naar de schoolkosten die ouders op hun bordje krijgen. Daardoor ervaren veel ouders druk om de bijdrage te betalen.

Slob gaat regelen dat leerlingen nooit mogen worden uitgesloten van onderwijs omdat hun ouders de vrijwillige bijdrage niet betalen. De minister is het oneens met de brancheorganisatie voor het voortgezet onderwijs, de VO-raad, die vindt dat uitzonderingen mogelijk moeten zijn voor bijvoorbeeld tweetalig onderwijs.

Bron: ANP