background branding

Misstanden ouderenzorg – reactie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

logo vws.jpg

Het Ministerie van VWS heeft gereageerd naar aanleiding van de uitzending van 1 februari over de misstanden in de verzorgings- en verpleeghuizen

VWS merkt dat de druk op zorgmedewerkers hoog is, ook de uitval door ziekte is hoger dan normaal. Hierdoor kunnen sommige aspecten van zorg (zoals bijvoorbeeld de dagbesteding) in mindere mate worden geboden. Echter, de inspectie houdt intensief toezicht in deze bijzondere periode, en zij heeft geen signalen ontvangen over overlijdens door verminderde zorg of andere ernstige nadelige effecten. 

Ook VWS onderhoudt veel contact met het veld, zowel de koepels als individuele aanbieders, om vinger aan de pols te houden. En ook VWS heeft geen enkel signaal ontvangen dat essentiële aspecten van zorg niet meer worden geboden en dat dit tot overlijden heeft geleid.

Zorgmedewerkers in verpleeghuizen hebben zich in het afgelopen jaar enorm ingezet om bewoners met en zonder een besmetting met COVID liefdevol te verzorgen. Zij hebben dit moeten doen onder extreme druk en bizar zware omstandigheden. Zij verdienen alle waardering en lof. Zij hebben zonder morren extra diensten gedraaid, zijn avonden, nachten en weekenden doorgegaan, hebben vakanties uitgesteld en zichzelf weggecijferd omwille van de ander die aan hun zorg is toevertrouwd.