MKB: niet alle ziekteverzuim betalen

Ondernemers willen af van de plicht om loon door te betalen van werknemers die buiten de schuld van het bedrijf meer dan zes weken ziek zijn. MKB-Nederland, de brancheorganisatie voor het midden-en kleinbedrijf, vindt dat werknemers zelf moeten opdraaien voor de kosten van langdurig verzuim door bijvoorbeeld sportblessures. De vakcentrales zijn hier faliekant tegen.

MKB-Nederland heeft een lijst opgesteld met situaties waarin duidelijk wordt aangegeven bij wie de verantwoordelijkheid voor ziekteverzuim ligt. Zo willen de werkgevers bijvoorbeeld niet betalen voor verzuim door sport-en vakantieblessures, roekeloos rijgedrag en plastisch chirurgische ingrepen zonder een medische noodzaak. Ook alcohol- en drugsgebruik staan op het lijstje. Werknemers zouden zich moeten kunnen verzekeren tegen het risico van ziekteverzuim dat hierdoor wordt veroorzaakt.

Het afgelopen jaar meldden zich 1,6 miljoen mensen ziek als gevolg van een sportblessure, botbreuk bij de wintersport of een huishoudelijk ongeluk. In een gemiddeld mkb-bedrijf van zeven medewerkers betekent dit een uitval van twee werknemers, aldus de organisatie. De werkgever is verplicht bij uitval van een werknemer het loon twee jaar lang door te betalen.

VNO-NCW steunt het idee van MKB-Nederland, maar de vakcentrales willen er niets van weten. Een reactionair voorstel, dat bovendien veel praktische problemen zou opleveren, vindt FNV-bestuurder Leo Hartveld. Het bevreemdt hem dat MKB ook sportblessures noemt. ,,Het beleid is er juist op gericht mensen meer te laten sporten. Wat wil MKB nu eigenlijk?''  De werkgeverskoepel is, net als de FNV, ondertekenaar van het convenant tegen overgewicht. ,,Dat is een maatschappelijk probleem. Maak daar afspraken over.''

Ook zijn CNV-collega Rienk van Splunder reageert volstrekt afwijzend. ,,De afgelopen decennia is een aantal keren gediscussieerd over een dergelijk onderscheid en dat is steeds afgewezen.''

Bron: ANP.