Mogelijk miljoenen euro's tekort op bijstandsbudget in 2020

bijstandsbudget-minder-25102019.jpg

Gemeenten dreigen volgend jaar tientallen miljoenen euro's tekort te komen op hun budget voor de bijstand, meldt de Volkskrant. Gemeentelijke 'klantmanagers', de ambtenaren die bijstandsontvangers ondersteunen bij het zoeken naar werk, waarschuwen hiervoor. De verwachting is namelijk dat het aantal mensen in de bijstand gaat toenemen, terwijl het bijstandsbudget nagenoeg hetzelfde blijft.

Een belangrijke reden voor de zorgen van klantmanagers is de invoering van de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) op 1 januari 2020. Met de wet van Minister Koolmees van Sociale Zaken wordt geprobeerd om het gat tussen flexwerk en vast werk te dichten. De minister wil werkgevers stimuleren om mensen vast in dienst te nemen, door uitzend- en tijdelijke krachten duurder te maken. Dit kan er echter toe leiden dat kwetsbare groepen sneller thuis blijven te zitten, volgens directeur van de Beroepsvereniging voor Klantmanagers Ido van der Meulen. 

'Kwetsbare groepen nóg moeilijker aan de bak'

Er is vrees dat de Wab zorgt voor een voorzichtiger aannamebeleid en de wet is volgens Van der Meulen spelen met vuur. 'Mensen met een beperking, maar ook ouderen en mensen met een migratieachtergrond: zij komen al moeilijk aan de bak. Dat wordt volgend jaar nog moeilijker', aldus Van der Meulen tegen de Volkskrant. 

Bijstandsbudget

Volgend jaar krijgen gemeenten gezamenlijk iets meer dan 6 miljard euro voor de uitkeringen en ondersteuning van hun bijstandsgerechtigden, nagenoeg hetzelfde bedrag als dit jaar. Als blijkt dat de gemeenten in de loop van het jaar geld tekort komen, zal er meer budget vrij worden gesteld, maar dit zorgt er volgens Van Der meulen alsnog voor dat de budgetten onder druk staan. Hij verwacht dan ook dat het vrijgestelde budget 'tientallen miljoenen' te weinig is. 

Het ministerie zegt de praktijk 'nauwlettend in de gaten te houden'. Halverwege het jaar zal de Wab worden geëvalueerd. 

Bron: ANP Mediawatch / De Volkskrant