background branding

Mogelijk minder koeien in de wei vanwege stikstofbeleid

koeien-stal-13062019.jpg

Boeren moeten mogelijk noodgedwongen meer vee op stal houden, nu de Raad van State het Nederlandse stikstofbeleid ongeldig heeft verklaard. Daarvoor waarschuwen verschillende organisaties, waaronder branchevereniging van land- en tuinbouw LTO Nederland, veevoederbedrijf ForFarmers en zuivelonderneming FrieslandCampina in een brief aan Landbouwminister Carola Schouten.

De boeren zeggen verrast te zijn door de uitspraak over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Vooral de beslissing dat het weiden van vee en het bemesten van grond niet vergunningvrij mocht worden gemaakt, omdat niet uitgesloten is dat dit effect heeft op natuurgebieden in de omgeving, zorgde voor gefronste wenkbrauwen bij de boeren.

De organisaties, allemaal ondertekenaars van het Convenant Weidegang, zeggen dat vergunningsplicht voor individuele beweiding en bemesting onwerkbaar is. Liever zouden zij zien dat beweiden en bemesten vrijgesteld is van vergunningen, omdat dit onlosmakelijk verbonden is met een melkveehouderijbedrijf. Ze roepen de minister op om snel met passend beleid te komen om daarmee koeien in de wei te houden.

Keurmerk voor melk

Het Beter Leven keurmerk is er nu ook voor zuivel, wat is er zo nieuw aan dit keurmerk?

Radar Gemist: Beter Leven keurmerk voor melk

Wil je weten welke soorten melk er zijn en waarin ze verschillen?

Lees ook: Welke soorten melk zijn er?

Bron: ANP