Mogelijkheden medisch onderzoek verruimd

medisch.jpg

Na jaren van debat worden de mogelijkheden om medisch wetenschappelijk onderzoek te doen met kinderen en meerderjarige wilsonbekwamen verruimd.

De Eerste Kamer ging dinsdag akkoord met een wetsvoorstel hiertoe van minister Edith Schippers (Volksgezondheid). Er zijn strenge voorwaarden aan verbonden. De belasting van het onderzoek moet voor de proefpersonen beperkt blijven en moet in relatie staan met de behandeling die ze ondergaan. Het gaat niet om grote ingrepen, maar bijvoorbeeld om de afname van een extra buisje bloed of een scan tijdens een gangbare behandeling.

Innovatieve therapiëen

Een medisch-ethische commissie gaat de onderzoeksvoorstellen vooraf toetsen. 'Het gaat bijvoorbeeld om onderzoek naar nieuwe behandelingen voor ernstig zieke kinderen. Dit kan perspectief bieden voor toekomstige patiënten en het geeft wetenschappers meer ruimte in hun zoektocht naar innovatieve therapieën', aldus Schippers.

Van 16 naar 18 jaar

Op dit moment is het zo dat kinderen en meerderjarige wilsonbekwamen niet aan wetenschappelijk onderzoek mogen meedoen als dat hen niet direct ten goede komt. Een kind mag straks vanaf 16 jaar zelf beslissen om mee te doen aan zo'n onderzoek. Nu is dat nog 18 jaar. Bij jongere kinderen en meerderjarige wilsonbekwamen moeten ouders of naaste familie eerst toestemming geven.

Verordening geneesmiddelenonderzoek

Wetenschappelijke onderzoekers en de centrale commissie mensgebonden onderzoek hadden voor de verruiming gepleit. Artsen en patiëntenverenigingen steunden deze oproep. Het voorstel van Schippers is in lijn met een nieuwe verordening van de EU voor geneesmiddelenonderzoek.

Bron: ANP