background branding

Na vijf jaar hoef je je onterechte uitkering niet meer terug te betalen

22-07-20-uitkering-terugvorderen-sociale-zaken-ANP-450729483.jpg

Als je onterecht WW, AOW of bijstand krijgt uitgekeerd, dan zal de overheid die na vijf jaar niet meer terugvorderen. De deadline om terug te vorderen ligt momenteel op twintig jaar. De overheid wordt dus soepeler volgens deze nieuwe plannen van ministers Van Gennip (Sociale Zaken) en Schouten (Armoedebeleid). Dat meldt de Volkskrant. 

Stel dat je al jarenlang AOW krijgt. Op dit moment kan een fout van twintig jaar geleden ervoor zorgen dat je geld moet terugbetalen aan de Sociale Verzekeringsbank. Bijvoorbeeld als blijkt dat je lang geleden met iemand samenwoonde, terwijl de Sociale Verzekeringsbank dacht dat je alleen woonde en dus recht had op meer AOW. Hetzelfde geldt voor een WW-uitkering: als jaren later blijkt dat je die onterecht hebt gekregen, bijvoorbeeld omdat je minder salaris kreeg dan gedacht, dan kan het UWV geld terugeisen. 

Terugvorderen van twintig naar vijf jaar

Ministers Van Gennip en Schouten schrijven aan de Tweede Kamer dat zo’n lange periode om terug te vorderen uitgaat van wantrouwen en een grote bewijslast bij de burger legt. De overheid moet meer vertrouwen hebben in haar burgers en daarom deel van die last op zich nemen, stellen zij. Daarom wordt de terugvorderingsperiode teruggebracht naar vijf jaar, gelijk aan de periode waarin de Belastingdienst aanslagen kan herzien. 

Uitkering stopzetten bij geen contact

De brief kondigt ook een andere maatregel aan: uitkeringsinstanties kunnen een uitkering makkelijker stopzetten als het niet lukt om de ontvanger te contacteren. Contact kan nodig zijn om te checken of de ontvanger het geld wel moet krijgen. Als je bijstand krijgt, bijvoorbeeld, mag je niet te lang in het buitenland zitten. Maar als uitkeringsinstanties je steeds maar niet kunnen bereiken op je Nederlandse adres, dan mogen zij nu de uitkering niet stopzetten zonder hard bewijs dat je in het buitenland bent. In de toekomst voldoet een langdurig gebrek aan contact.