'Nabestaanden laten veel geld liggen'

levensverzekering-30042019.jpg

Na het overlijden van een dierbare weten de nabestaanden vaak niet of die een levensverzekering had of ze kunnen de polis niet vinden. Daardoor worden lang niet alle verzekeringen geclaimd en laten nabestaanden duizenden euro's liggen. Dat concludeert Uitvaartverzekeringwijzer.net, een onafhankelijk informatiecentrum.

In sommige gevallen lopen achterblijvers zelfs honderdduizenden euro's mis, zegt directeur Leon Schouten. Dat kan met name gebeuren bij een overlijdensrisicoverzekering, die vaak aan een hypotheek hangt. Schouten is een petitie aan de Tweede Kamer gestart om te komen tot een systeem dat nabestaanden direct inzicht geeft.

Dat is nodig, aldus Schouten, omdat het huidige systeem van het Verbond van Verzekeraars, waarmee nabestaanden kunnen opvragen of hun dierbare een levensverzekering had, pas na drie maanden uitsluitsel geeft. Bovendien is dat systeem bij veel nabestaanden niet bekend.

Niet geclaimde geld blijft bij verzekeraar

Het niet geclaimde verzekeringsgeld blijft in handen van de verzekeraars. Die willen volgens Schouten niet zeggen om welk totaalbedrag het gaat.

70% heeft een uitvaartverzekering

Van alle Nederlanders heeft 70 procent een uitvaartverzekering. Dat is een vorm van levensverzekering waarbij via een maandelijkse premie de kosten van de uitvaart zijn gedekt. Andere vormen zijn het uitvaartdeposito, waarbij eenmalig een bedrag wordt gestort, en de overlijdensrisicoverzekering. Die wordt vaak tegelijk met een hypotheek afgesloten om bijvoorbeeld te zorgen dat de ene partner in het huis kan blijven wonen als de ander overlijdt.

Bron: ANP