Nationale-Nederlanden keert niet uit - reactie Nationale-Nederlanden

reactie-nationale-nederlanden-08-10-2018-780.jpg

Hieronder de reactie van Nationale-Nederlanden op de uitzending van Radar (08-10-2018) over het niet uitkeren na een ongeluk.

'Het spijt Nationale-Nederlanden dat mevrouw Scholten langer dan voor mevrouw wenselijk is, heeft moeten wachten op onze reactie of de schade wordt uitgekeerd.
 
De bestuurders van beide auto’s geven een andere verklaring over de oorzaak van de aanrijding. Door miscommunicatie tussen onze schadebehandelaars en de advocaat van mevrouw Scholten heeft informatie, mede door de aandacht van Radar hiervoor, ons pas onlangs bereikt. Het betreft informatie die noodzakelijk is om de schade en de aansprakelijkheid te kunnen beoordelen, zoals het politierapport en getuigenverklaringen.

Nu wij deze informatie ontvangen hebben, kan onze verzekerde daarop reageren, waarna Nationale-Nederlanden haar definitieve standpunt kan innemen binnen de termijn die daarvoor geldt op grond van de Gedragscode Behandeling Letselschade.'