Nauwere samenwerking Benelux om grensoverschrijdende zorgfraude tegen te gaan

zorgfraude-11-05-2017-780.jpg

Nederland, België en Luxemburg gaan nauwer samenwerken om grensoverschrijdende fraude in de gezondheidssector te voorkomen en te bestrijden. Vertegenwoordigers van de drie landen tekenden vrijdag in Brussel een verklaring hierover.

Zo moet bijvoorbeeld worden vermeden dat bestrafte zorgverleners hun praktijken over de grens gewoon voortzetten. Ook misbruik van de Europese ziekteverzekeringskaart en gesjoemel met verrekeningen van zorgnota's in de Benelux worden aangepakt.

Over de grens om rechtssysteem te ontwijken

Fraudeurs gaan vaak de grens over om een rechtssysteem te ontwijken of te profiteren van mazen in de regelgeving. De drie landen gaan een expertgroep oprichten die de fraude in kaart brengt en oplossingen aandraagt voor de bestrijding ervan. Een gezamenlijk informatiesysteem staat hoog op de agenda.

Staatssecretaris van Volksgezondheid Martin van Rijn bepleit een harde aanpak van fraude en oneigenlijk gebruik in de zorg. 'Beide tasten de betaalbaarheid en solidariteit van onze zorgstelsels aan. Het is daarom cruciaal dat de Benelux-landen nu samen de strijd aangaan tegen fraude bij grensoverschrijdende zorg.'

Tientallen miljoenen

De precieze schade is onbekend, maar uit recent onderzoek naar zorgfraude in negen EU-landen blijkt dat die in de tientallen miljoenen loopt. In Nederland werd in 2014 bijna 19 miljoen euro teruggevorderd. In andere landen ligt dat bedrag nog hoger.

De drie landen zeggen met hun samenwerking voorop te lopen in Europa.

Bron: ANP