'Nederland loopt 48 miljard mis door thuiszittende 55-plussers'

thuiszittende-ouderen071917.jpg

De Nederlandse economie loopt 48 miljard euro mis doordat het werkpotentieel van werknemers van 55 jaar en ouder onvoldoende wordt benut. Nederland scoort 22e op het vlak van ouderenparticipatie onder de 34 landen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Dat meldt accountants- en advieskantoor PwC woensdag.

Als alle OESO-landen hun arbeidsparticipatie zouden opkrikken naar het niveau van het best presterende EU-land Zweden (75,5 procent), dan zou dat ruim 1700 miljard euro opleveren. IJsland, Nieuw-Zeeland en Israël hebben zelfs nog meer ouderen aan het werk dan Zweden.

Hoge welvaart en lage ouderenparticipatie

Nederlanders werken relatief veel in deeltijd en dat geldt ook voor ouderen. Daarnaast speelt de welvaart een rol bij de lage ouderenparticipatie in Nederland. 'Voor een deel is dit verklaarbaar door de uitstekende kwaliteit van ons pensioensysteem. We kunnen gewoon eerder stoppen met werken in Nederland', zegt hoofdeconoom Jan Willem Velthuijsen van PwC.

Groei vergrijzing

Het probleem van de onderbenutte economische kracht van ouderen wordt door de vergrijzing alleen maar groter, voorspelt Velthuijsen, die pleit voor maatregelen. 'De overheid, het bedrijfsleven en individu zijn daar samen verantwoordelijk voor.'

Bron: ANP